• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  6 tips for å redusere negativitet på arbeidsplassen

  Publisert av ,
  6 tips for å redusere negativitet på arbeidsplassen

  Negativitet kan være svært skadelig for arbeidsmiljøet. Effekten på produktiviteten kan være katastrofal. Det kan ha en stor innvirkning på samarbeid, arbeidsmoral og fravær. Negativitet kan forekomme på mange måter og det er viktig å holde det til et minimum.

  Denne dårlige stemningen kan gå utover arbeidsmoralen hos både de ansatte og ledelsen og kan tappe organisasjonens energi. Når stemningen først har satt seg på arbeidsplassen, kan den være veldig vanskelig å kvitte seg med. Noe som igjen kan føre til intern maktkamp, økt gjennomtrekk av ansatte og generelt gå utover organisasjonens prestasjoner.

  For ledelsen er det lurt å ta pulsen på organisasjonen og arbeidsstyrken slik at de tidlig kan få med seg eventuelle signaler på negativitet. Det er viktig å sørge for at du er tilstede og i kontakt med dine ansatte, slik at du kan takle situasjoner før de kommer ut av kontroll.

  Selv om uenigheter er uunngåelig, er det tiltak organisasjoner kan gjøre for å minimere negative tilbakeslag. Her er våre 6 beste tips for å redusere negativitet og for å opprettholde et harmonisk arbeidsmiljø.

  1. Se etter løsninger, ikke problemer

  Det å trene teamet ditt i problemløsning er en glimrende idé siden det kan hjelpe til med å løse situasjoner før de blir et problem. Ved å alltid holde døren din åpen, kan du la teamet ditt snakke direkte med deg og dermed bygge tillit, forståelse og bedre kommunikasjonen. Likevel, å klage til deg om sine problemer vil ikke hjelpe dem med å løse dem. Dessuten er det bortkastet tid.

  I stedet kan du be dine ansatte om å komme til deg med alle fakta og forslag eller mulige løsninger for hvordan situasjonen skal håndteres. Teamet vil sette pris på dette og være fornøyd med at de blir hørt.

  2. Personalmøter

  Regelmessige møter hvor de ansatte involveres i møtet heller enn at de blir forelest for kan hjelpe til med å redusere dårlige følelser. Personalmøter bør ikke bare være en enveis informasjonsstrøm fra toppledelsen! I stedet bør de heller være et forum hvor de ansatte kan gi sin tilbakemelding til lederne.

  Ofte holdes personalmøter sporadisk og de skjer ofte kun når ledelsen har en kunngjøring. For å hjelpe de ansatte med å bli hørt og for å løse potensielle problemer hurtig – bør personalmøter være regelmessige og ha en agenda slik at alle får en sjanse til å bli hørt.

  3. Sett pris på bidrag

  Anerkjennelse og belønning er viktige hjelpemidler for å holde arbeidsmoralen oppe. De er faktisk noen av de kraftigste redskap organisasjoner kan bruke for å holde humøret og moralen oppe på arbeidsplassen. Selv om det å sette pris på de ansatte virker som en enkel ting å gjøre, er det få organisasjoner som gjør det tilstrekkelig, selv om fordelene for selskapet og de ansatte er mange og lette å se.

  Det er viktig å sette opp et passende anerkjennelse/tilbakemeldingsskjema på arbeidsplassen. Dette vil føre til at alle føler at deres bidrag settes pris på.

  4. Oppmuntre pauser

  Hvis man ikke tar nok pauser i løpet av dagen kan man ende opp med å bli trett, noe som igjen kan føre til irritasjon, irrasjonell oppførsel og utålmodighet. Ved å oppmuntre dine ansatte til å ta hyppige pauser borte fra pulten sin, gir man dem sjansen til å hvile og hente seg inn igjen.

  Mange negative situasjoner på arbeidsplasser skyldes ofte at noen har kommet med en kommentar mens de var trette som fort eskalerer. Ved å oppmuntre til pauser, gir du dine ansatte en mulighet til å holde energinivået oppe, som igjen fører til en mer komfortabel arbeidsstyrke og reduserer sjanser for negativ oppførsel på grunn av tretthet. Ingen ønsker å være en del av et overarbeidet og utslitt team.

  5. Sett et eksempel

  Hvis ikke ledelsen klarer å kontrollere sine følelser og kommunikasjon, kan de heller ikke kreve dette av sine ansatte. Hvis du viser dine ansatte at ledelsen leder ved eksempel, er det sannsynlig at de vil følge etter.

  Pass på å holde deg unna sladder, maktkamp og klager. Vis respekt for dine kollegaer. Ved å være rettferdig og kontrollert vil du ikke være en kilde til negativitet og folk vil se til deg når de skal prøve å løse opp i en negativ situasjon.

  6. Ha det gøy

  Selv om det å sørge for en positiv stemming på arbeidsplassen kan være utfordrende, er det viktig å ha det gøy. Og selv om sladder tidligere har vært en del av underholdningen på jobb, kan du gjøre en innsats for å finne på noe gøy sammen med de ansatte i pauser. Det er kanskje ikke nok å prøve å motarbeide en negativ stemning på arbeidsplassen, man kan heller jobbe aktivt for å skape en positiv stemning.