• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  7 av 10 drikker kaffe hver dag

  Publisert av ,
  7 av 10 drikker kaffe hver dag

  Nesten 70 prosent av Norges befolkning drikker kaffe hver dag. Og vi foretrekker den svart. Kun finnene drikker mer kaffe enn oss på verdensbasis, viser den årlige Kaffeundersøkelsen.

  - Den årlige vane- og forbrukerundersøkelsen viser at den kaffedrikkende delen av befolkningen er stabilt høy i Norge og at vanene ikke endrer seg så mye over tid. Om vi ser utviklingen over tid, er forbruket forholdsvis stabilt, konkluderer informasjonskonsulent i Norsk Kaffeinformasjon, Bjørn Grydeland, i en fersk artikkel om kaffekonsum på opplysningskontorets nettsider fra august i år.

  Mindre svinn gir lavere tall

  I artikkelen kommer det også frem at en gjennomsnitts nordmann faktisk konsumerte 8,6 kilo råkaffe i 1966, mot 10,7 kilo i 1982 og 1992. Konsumet for 2016 lå på 8,9 kilo råkaffe per innbygger.

  Grydeland argumenterer at nedgangen i totalkonsumet de siste årene, ikke kun kan forklares med at folk drikker mindre kaffe.

  - Det er flere mekanismer som vil påvirke forbruket, både utviklingen innen teknologi, generelle forbrukertrender og befolkningssammensetningen. Utviklingen innen en-koppsløsninger både hjemme og på arbeidsplasser medfører mindre svinn, påpeker han i samme artikkel.

  Rundt 80 prosent av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

  Elsker morgen-kaffen

  Den første kaffekoppen er den viktigste, og mange nordmenn sier de nyter den første koppen på morgenen, alene eller til frokosten.

  Det er også denne kaffekoppen som mange mener de er mest avhengige av.

  64 prosent av de spurte i undersøkelsen fra 2016 sa de drakk sin første kaffekopp tidlig om morgenen, 8 prosent drakk sin første kaffekopp på vei til jobb, mens 53 prosent drakk den først på jobb.

  Svart kaffe slår alt

  Sammenlignet med resten av landet viser undersøkelsen at Oslo-folket synes den første kaffekoppen på jobben om morgenen, er den viktigste for dem.

  Svart kaffe slår alt

  Tre av fire drikker kaffen svart. Nord i landet drikker nesten ingen kaffe med melk, mens dette blir vanligere jo lenger sørover man kommer.

  - Filterbaserte kaffemaskiner er nok det vi selger mest av, men vi ser også en økning i interessen for espresso-baserte maskiner. Det er nok fordi folk flest er vant med trakteren fra gammelt av, men nordmenn lar seg helt klart gradvis påvirke av kaffetrendene, sier Robert Gya, salgssjef for Waterlogic, Region Vest.

  Høyere andel menn (78 prosent) drikker svart kaffe. Blant befolkningen er det de som er bosatt på Vestlandet, midt Norge og i Nord Norge, som foretrekker kaffen svart.

  Caffé latte og lignende drikkes i større grad av folk i Oslo (28 prosent), og blant dem som drikker kaffe ukentlig eller sjeldnere.

  Finland

  Kun finnene drikker mer

  Nordmenn har alltid drukket mye kaffe, sammenlignet med befolkningen i resten av verden. Faktisk er det kun finnene som slår oss på kaffekonsum – en tendens som har vedvart i flere tiår.

  Så langt tilbake som i år 2000, refererte Dagbladet til en nyhetsmelding fra NTB, som slo fast at nordmenn er et over gjennomsnittet kaffeelskende folkeslag.

  Slik er det fortsatt i 2017: Nordmenn drikker mye kaffe, og helst filterbasert.

  Kjapt om norsk kaffekonsum

  • Nesten 7 av 10 nordmenn drikker kaffe hver dag. Totalt 69 prosent av befolkningen - eller 2, 8 millioner nordmenn i befolkningen over 18 år- drikker kaffe daglig.
  • Totalt kaffekonsum i Norge ligger i snitt på 3,7 kopper per dag blant kaffedrikkere, og 3,1 i befolkningen generelt. Det utgjør rundt 12, 8 millioner kopper kaffe per dag i befolkningen.
  • 84 prosent eller 3,4 millioner nordmenn over 18 år drikker kaffe eller andre kaffedrikker minst en gang i uken.

  (Kilde: Norsk Kaffeinformasjon, Kaffeundersøkelsen 2017)