Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Betydningen av trivsel på arbeidsplassen

  Publisert av ,
  Betydningen av trivsel på arbeidsplassen

  Det å trives på jobben betyr noe og er viktig i organisasjoners arbeid for å holde sine ansatte fornøyde. Dette kan igjen bidra til en mer positiv innstilling, kreativitet og sterkere motivasjon for å lykkes.

  For de ansatte i Waterlogic er det en fryd å komme inn på kontoret hver dag. Mange av oss har funnet glede i hverdagslige aktiviteter som morgenmøter der vi deler våre siste prestasjoner, eller i våre telefonsamtaler med kollegaer på andre siden av Atlanterhavet. Vi har lagt merke til at arbeidsmiljøet i Waterlogic som går ut på å motivere og støtte våre kollegaer har hatt en positiv effekt på moralen og prestasjonene til hele teamet.

  Betyr dette at et lykkeligere individ er en mer produktiv ansatt?

  Betydningen av trivsel på arbeidsplassen

  Nyere forskning har vist at personer som er engasjert i arbeidet sitt ogfornøyde når de samarbeider med kollegaer, ikke bare legger de mer innsats i arbeidet, de jobber hardere og smartere. Til tross for dette er det et faretruende høyt antall mennesker i verden som fortsatt ikke er fornøyd på jobben. En undersøkelse utført i 2017 fant ut at bare 30% av de ansatte er mentalt og følelsesmessig engasjert i arbeidet sitt. Forskningen viste også at andelen uengasjerte misfornøyde ansatte har vært det samme i mange år og påvirkes lite av både økonomiske oppgangs- eller nedgangstider.

  Vitenskapen tilbyr bevis i form av nevrologiske forbindelser som viser sammenhengen mellom følelser

  og tanker og hvordan disse kan påvirke våre daglige gjøremål og interaksjon. Hvis noen er grepet av negative følelser, kan han eller hun finne det vanskelig å fokusere og våre følelser kan gå utover vår evne til å fatte gode beslutninger eller å tenke klart. Sinne, stress og frustrasjon er ikke følelser som bygger deg opp. De fører til misnøye, som igjen går utover deres motivasjon til å gjøre jobben. Harvard Business Review fant at de som tillater negative følelser å ta overhand over de positive kan påvirke personer rundt dem. Når fornøyde ansatte er mye mindre sykemeldt sammenlignet med de som er misfornøyde er det åpenbart at følelser spiller en stor rolle i livene våre, personlig og på jobben.

  Det er også viktig å huske på at hvis de positive følelsene tar overhånd, kan de også ha en effekt på oss. Studier har vist at for mye lykke og trivsel kan påvirke folks kreativitet og gjøre dem mindre innovative og mer tilbøyelige til å engasjere seg i skadelig oppførsel.

  Forskere ved Teleos Leadership Institute har intervjuet en rekke firma over hele verden og har funnet tydelige likheter i hvordan folk beskriver sine ønsker og behov på arbeidsplassen. Studien fra Teleos viste at folk ønsker seg tre ting:

  1. Å jobbe i et arbeidsmiljø preget av gjensidig respekt, tillit og støtte som bygger opp sinnstilstanden din.
  2. Å være motivert av en følelse av mening, som gir de gen mulighet til å anerkjenne at din innsats er viktig for å oppnå resultater.
  3. Å vite hva som skal skje i den nærmeste fremtid og hvordan det påvirker ditt liv. Undersøkelser utført av Richard Boyatzis, viser at folk er lykkeligere og mer engasjert når de kan se en sammenheng mellom sine egne og bedriftens mål.

  Jobbtilfredshet og trivsel på jobben har flere fordeler. Sammen fører de til bedre moral, øker muligheten for samarbeid, deling av kunnskap og oppmuntrer til bedre kommunikasjon. Det er ingen tvil om at arbeidsmiljøet spiller en stor rolle i forhold til hver enkelt ansattes trivsel. Likevel er det et ansvar for både de ansatte og arbeidsgiver å skape et godt arbeidsmiljø. En fornøyd ansatt har en mer positiv innstilling og jobber bedre, som igjen skaper en positiv og produktiv atmosfære i bedriften.