• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Hvor gamle er egentlig vannrørene i din kommune?

  Publisert av ,
  Hvor gamle er egentlig vannrørene i din kommune?

  Gamle vann- og kloakkrør er den største trusselen mot trygt drikkevann i Norge, og problemet er mest omfattende i storbyene. Visste du at 78 500 meter av rørene som gir drikkevann til Oslos innbyggere ble bygget før 1910? Og hele 22, 8 prosent av vannrørene ble bygget mellom 1910 og 1940?

  Av Rita Tvede Bartolomei

  Totalt har Oslo kommune 1 495 200 meter med vannrør. De 78 500 meterne som ble bygget før 1910 utgjør 5, 3 prosent av det totale ledningsnettverket. 35, 2 prosent ble bygget mellom 1940 og 1970, mens kun 11,2 prosent av eksisterende vannrør i Oslo er bygget etter 2000.

  Kun 0,7 prosent fornying av rør: Ikke kun et problem i hovedstaden

  Men gamle vann- og kloakkrør er ikke et problem kun i hovedstaden – selv om FHI påpeker at de fleste rør fra før 1970 ligger i de store byene. SSB-tall viser at norske vannrør har en snittalder på rundt 33 år, og er blant de eldste vannrørene i Europa.

  Allerede for nærmere 13 år siden slo Aftenposten opp en større sak om Norges gamle og dårlige vannrør – men lite drastisk har blitt gjort siden da, med det store vedlikeholdsetterslepet i norske kommuner.

  - Rørene fra før 1970 er stort sett laget er av asbest og jern. De er altfor tynne og det tæres derfor hull på dem, sa Truls Krogh, avdelingsdirektør for vannhygiene ved FHI til Aftenposten i 2007.

  Mellom 2015 og frem til 2018 ble kun 0,7 prosent av ledningsnettet fornyet i Norge, ifølge SSB. Fornyelsen i den enkelte kommune varierer fra år til år, men endte opp på 0,7 prosent mellom 2015 og 2017. Fornyelsen var på cirka det samme i forrige treårsperiode mellom 2014 og 2016.

  Mye drikkevann lekker ut hele tiden

  Mattilsynet påpeker i sin egen rapport fra 2019 om drikkevannet i Norge, at antall lekkasjer er en god indikator for tilstanden på ledningsnettverket: Over 200 millioner kubikkmeter med ferdig renset og produsert drikkevann forsvinner hvert år i Norge. I 2018 lakk nærmere 30 prosent av vann fra kommunale vannledninger ut. I Sverige lekker rundt 20 prosent av kommunalt drikkevann ut fra ledningsnettverket. I Danmark er tallet på under 8 prosent.

  Vannrør og kloakkrør ligger nær hverandre nede i bakken. Når kloakkrørene ofte er av samme gamle og dårlige kvalitet som vannrørene – kan forurensning mellom rørene kunne skje.

  I Oslo er det totalt 1 467 000 meter med kloakkrør, og hele 272 000 meter kloakkrør i hovedstaden er fra før 1940. 178 400 meter er bygget mellom 1940 og 1959. 1960-79: 330 000 meter kloakkrør ble bygget mellom 1960 og 1979. Men 5 prosent av kloakkrørene i kommunen har man ikke en gang oversikt over alderen til. 42 prosent av kloakkrørene i Oslo kommune er fra 1980 og frem til etter år 2000.

  Nysgjerrig på hvor gamle vann- og kloakkrørene er i din kommune? Da kan du gå inn på nettsiden til Norges største fagblad, Fagbladet, og skrive inn navnet på din kommune.

  Trygt vann på jobb om noe skjer med drikkevannet der du bor?

  • En vanndispenser koblet på vannforsyningen fra Waterlogic, sørger for at drikkevannet alltid er trygt om det forekommer svikt i vannleveransen inn i næringsbygget.