• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Hvor knappe er verdens vannressurser?utslipp av skadelige kjemikalier.

  Publisert av ,
  Hvor knappe er verdens vannressurser?utslipp av skadelige kjemikalier.

  Knapphet på vann er et betydelig problem for jordkloden vår. På grunn av faktorer som forurensing, klimaendringer, overbefolkning og misbruk av ressurser er mye av verden i en situasjon der det ikke er nok vann til å opprettholde dyre- og planteliv. Miljøbevisste personer og organisasjoner over hele verden har begynt å vie mer og mer oppmerksomhet på hvordan en kan løse dette problemet for å sikre oss alle en sunn fremtid.

  Prognoser for fremtiden

  Akkurat hvor knappe er verdens vannressurser? Ifølge WRI (World Resources Institute) er det anslått at 33 nasjoner står overfor en vannkrise innen 2040. De fleste av landene i risikosonen er i all hovedsak lokalisert i Afrika og Midtøsten. I Etiopia alene anslår UNICEF at over 9 millioner mennesker ikke vil ha tilgang til rent drikkevann innen utgangen av 2017.

  Blant de mest berørte områdene finner vi:

  • Botswana
  • Chile
  • Estland
  • Namibia

  Vannknapphet er ikke bare et problem i utviklingsland. Mange områder i USA, blant annet i California, opplever skogbranner og vannmangel grunnet tørt klima og klimaendringer.

  Betydningen av rent vann

  Betydningen av rent vann kan ikke understrekes tydelig nok. Estimater fra UNICEF sier at innen 2040 vil så mange som 600 millioner barn mangle tilgang på rent vann.

  Effekter av vannknapphet

  For å holde væskenivået i kroppen oppe, er det essensielt å drikke nok vann. Vann bidrar til at elektrolyttene i kroppen fungerer godt. Elektrolyttene spiller en viktig rolle i en rekke av kroppens funksjoner, alt fra blodet til musklene våre.

  Sécheresse

  En av de største risikoene ved vannknapphet er dehydrering. Dehydrering kan forårsake både forstoppelse og diaré. Forstoppelse oppstår når kroppen ikke får i seg nok vann, mens diaré ofte forekommer i områder med vannmangel der sykdommer herjer fritt. Både forstoppelse og diaré er relatert til problemer med opptak av vitaminer og mineraler.

  Manglende væsketilførsel kan også føre til manglende fokus. I varmt vær, kan dehydrering redusere din kapasitet med så mye som 25%.

  Manglende tilgang på vann fører til at mange lever under elendige sanitære forhold som kan føre til sykdommer som diaré, kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio. I følge WHO, lever 1.8 milliarder mennesker i områder der drikkevannet er forurenset av avfall fra mennesker eller dyr. Globalt er det anslått at omtrent 500 tusen mennesker dør av diaré som kan spores tilbake til forurenset drikkevann.

  Vann brukes til å dyrke maten vi spiser. Uten tilstrekkelig vann er matmangel nesten uunngåelig. Dette går spesielt utover barn som blir syke, er borte fra og presterer dårligere på skolen. Selv om næring spiller en viktig rolle for utdannelse har barn som lever i områder utsatt for tørke også andre utfordringer når det gjelder skolegang. De må ofte bruke så mye tid på å samle vann til familien at det går ut over skolegangen. Dermed går de glipp av viktig kunnskap som senere i livet kunne ha hjulpet dem og familientil et bedreliv.

  Årsakene til vannknapphet

  For å forbedre verdens vannforsyning må vi handle raskt for å motarbeide årsakene til vannknapphet. Disse er blant annet

  Klimaendringer og restriksjone

  Klimaendringer forårsaket av naturlige og menneskeskapte utslipp forurenser vannavløp og forårsaker tørke. De stadig gjentagende tørkeperiodene i California fra 2014 til tidlig 2017 førte til strenge restriksjoner på vannbruk for å bevare naturlige ressurser. Disse restriksjonene var ment å beskytte ressursene og menneskene som av helsemessige årsaker er avhengige av dem.

  Luft- og vannforurensing

  Forurensing spiller også en rolle når det kommer til klimaendringer og vannknapphet. Hvis en ferskvannskilde blir forurenset av et oljeutslipp eller luftforurensing, kan den ikke lenger bli brukt som drikkevann.

  Økonomi og økt etterspørsel

  Økonomi og overbefolkning kompliserer bildet rundt vannknapphet. Økt etterspørsel etter vann reduserer tilgjengelige ressurser. Dette er problematisk siden vi også står overfor andre utfordringer med tanke på vannforsyning.

  Hva gjør vi for å hjelpe situasjonen?

  Heldigvis er det ikke bare sorg og elendighet. På noen områder er det fremgang.

  For eksempel så har flere mennesker i 2015 tilgang til renere vann enn i 1990. WHO spiller en stor rolle i arbeidet for å redusere vannmangel ved å teste og vurdere ulike midler til bruk av rensing av vann som igjen vil føre til færre sykdomsutbrudd. De jobber også for å implementere forskrifter og oppmuntre til politikk som fokuserer på tilgang til rent vann og de overvåker bruken av vannbehandlingsmidler.

  Pénurie d'eau

  Du kan også gjøre ditt ved å bruke mindre vann og ved å prøve å leve mer miljøvennlig for å minske ditt eget karbonavtrykk og hjelpe til med å redusere klimaendringer.

  Bruk av gjenbrukbare vannflasker eller en vannkjøler koblet til den lokale vannforsyningen hjelper også til i kampen mot vannknapphet. Siden vannkjølere ikke bruker plastflasker minsker de utslipp og bruk av ressurser gjennom produksjon av disse. Ved produksjon av vannflasker går det samtidig med en stor mengde vann. I tillegg byr plastflasker i naturen på store problemer for både dyr og over lang tid også ferskvannskilder grunnet utslipp av skadelige kjemikalier.

  Visste du at det fra et toalett som lekker kan renne ut flere hundre liter vann om dagen!Det er viktig å sjekke toalett, kraner og koblinger for lekkasjer så du ikke kaster bort verdifullt vann og penger. Hvis du har lekkasje er det viktig å få den rettet opp så snart som mulig. Pass på å sjekke med jevne mellomrom ettersom en lekkasje kan koste deg dyrt. Hvis du føler det er nødvendig kan du også be om en mer detaljert oversikt over vannforbruket ditt fra ditt lokale vannverk.

  Apparater drevet av solenergi kan brukes både i boligområder og i landbruket for å hjelpe gårdbrukere til å tilpasse seg til hyppige endringer i klimaet. Bruk av solenergi reduserer ikke bare avhengigheten av fossile energikilder som bidrar til klimaendringer og forurenser, det hjelper også med å spare strømutgifter.

  Du kan også iverksette smarte tiltak i ditt eget hus og hage. Du kan for eksempel sterkt redusere ditt eget vannforbruk gjennom bruk av regnvann og dryppvanning av hagen.

  Husk på at vi alle og enhver kan bidra og at bevissthet rundt problemstillingen er det første steget mot en løsning på det globale problemet vannknapphet er.