Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Hvordan drikkevann varierer rundt omkring i verden

  Publisert av ,
  Hvordan drikkevann varierer rundt omkring i verden

  Rent drikkevann blir ofte sett på som en grunnleggende rettighet, men 800 million mennesker i verden i dag har ikke tilgang til nettopp dette. I noen deler av verden er drikkevann fra springen en fjern drøm og mange må hente det fra forurensede brønner, bekker eller elver.

  Hvordan drikkevann varierer rundt omkring i verden

  *Fakta fra Verdens Helseorganisasjon

  Hvem har tilgang til rent drikkevann?

  Renset eller behandlet drikkevann er ikke tilgjengelig over alt. Mer enn halvparten av befolkningen i Somalia, Etiopia og Madagaskar har ikke tilgang på rent drikkevann. I Sør-Amerika er det også et stort problem der behandlet vann kun er tilgjengelig i begrensede områder. Med tanke på vannkvalitet, har Uruguay, Paraguay og Costa Rica best tilgang til renset vann, men selv her er det områder som ikke har trygt og rent drikkevann i springen. Tørkeperioder, problemer med infrastruktur, naturkatastrofer og forurensing av vannkilder er hovedutfordringene med tanke på rent drikkevann.

  De fleste områder i Asia har til tilgang til rent drikkevann, men det er fortsatt noen steder det anses å ikke være trygt å drikke vann fra springen. For å være på den sikre siden anbefaler Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reisende å kjøpe drikkevann på flaske på reise i Asia, med unntak av Hong Kong som regnes å ha drikkevann med like god kvalitet som det som finnes i USA.

  Europa regnes som den verdensdelen med renest drikkevann!

  Akkurat som økonomiske ulikheter eksisterer mellom forskjellige nasjoner, samt mellom regioner i disse nasjonene, ser vi ulikheter når det kommer til det mest grunnleggende behovet: tilgang til rent drikkevann. Selv i nasjoner der man tror rent drikkevann er en selvfølge, kan også oppleve forstyrrelser i noen regioner. I Sør-Afrika for eksempel, rapporteres det ofte om hendelser der befolkningen i Mpumalanga- og Limpopo-provinsene mangler drikkevann i perioder på opptil to dager om gangen, mens Western Cape-provinsen sjelden opplever forstyrrelser i forsyningen.

  Beregninger fra UNICEF, viser at fem land som er hjemlandet til to tredjedeler av verdens befolkning ikke har tilgang til behandlet drikkevann.

  • Kina
  • India
  • Nigeria
  • Etiopia
  • Indonesia

  Filtrert vann vs. springvann

  Som vi har sett er behandlet vann ikke det samme som renset vann. Hvis vi brukte renhet som målestokk, ville svært få ha tilgang til rent vann – i hvert fall ikke gjennom sin lokale vannforsyning. Mange husholdninger, bedrifter og offentlige bygg har begynt å bruke filtrering som rensemetode av vannet. Hvorfor gjør de det? Smak er et viktig kriterium. De som unngår å drikke vann fra springen gjør dette fordi de ikke liker smaken på vannet. Andre igjen kan være bekymret for skjulte farer som ikke kan oppfattes via smak eller lukt. Blyforurensing fra rørledninger og lokale vannrør har blitt rapportert i land over hele verden.

  Vannfiltrering fjerner kjemikalierester og forurensing fra springvann og lar folk trygt drikke vannet: ikke noe rar smak eller helsebekymringer.

  vannfiltrering
  Ønsker du å finne ut mer om vannfiltreringsløsninger for hjemmet eller bedriften din?