Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Kostnaden av sykefravær

  Publisert av ,
  Kostnaden av sykefravær

  For den enkelte av oss er det ikke et stort problem dersom vi er borte fra jobben noen dager i året. Men summen av dine og andres sykedager har stor påvirkning på bunnlinjen hos bedrifter både i privat og offentlig sektor i tillegg til Norges økonomi. På toppen av de rent finansielle kostnadene kan sykefravær også føre til nedsatt produktivitet og gå utover moralen på arbeidsplassen.

  Vi vet alle at en ny årstid bringer nye utfordringer. Sykdom og legetimer er blant de vanligste årsakene til fravær fra jobben. Med vinteren følger både forkjølelse og influensa. Når ansatte blir rammet av dette fører det ofte til at arbeid blir utsatt og at produktiviteten går ned. Ifølge en undersøkelse utført av NyAnalyse på vegne av Bedriftsforbundet koster sykefravær det norske samfunnet 37,7 milliarder kroner årlig. Denne artikkelen ser både på de økonomiske og ikke-økonomiske effektene av redusert produktivitet og hvilke tiltak som kan settes inn for å redusere sykefravær.

  Hvor mye koster egentlig sykefravær?

  I Norge har man rett på opptil 12 sykedager ved egenmelding, dette øker til 24 dager dersom bedriften du er ansatt i har en IA-avtale. Hvert år forsvinner det over 35 millioner dagsverk på grunn av sykefravær. Dette utgjør 14.500 kroner per arbeidstaker og 37,7 milliarder for samfunnet totalt i året.

  Utover dette har sykefravær også ikke-økonomiske konsekvenser for kvaliteten av arbeidet som blir utført.

  Hvor mye koster egentlig sykefravær?

  De ansattes ve og vel er en av de viktigste suksessfaktorene for en bedrift. Ifølge studier utført av WHO (Verdens Helseorganisasjon) vil sunne og friske ansatte fatte bedre beslutninger og være mer effektive på jobb, noe som igjen vil føre til at bedriften blir attraktiv og populær å jobbe for. Sykdom påvirker salg, kundeservice, de ansattes engasjement, trivsel og stemming på enhver arbeidsplass. Ekstraarbeid grunnet fravær kan føre til økt stress, dårlig helse og igjen økt fravær. Denne onde sirkelen er en byrde for de ansatte, men også for deres familier og samfunnet rundt dem.

  For å ta tak i årsakene til sykefravær kan bedriftene øke innsatsen for å bedre arbeidsmiljø og iverksette tiltak for å hindre at de ansatte blir syke. Følg disse rådene for å minimere risikoen for at ansatte blir syke og for å øke bedriftens produktivitet.

  Ha en god balanse mellom jobb og fritid.

  God hygiene på arbeidsplassen hindrer spredning av smittsomme sykdommer. Et av de viktigste tiltakene er å sørge for at alle passer på å holde hendene rene. Tastatur, pulter og bord, dørhåndtak og andre ting som blir berørt hyppig bør vaskes regelmessig. I tillegg er det et godt tiltak å plassere dispensere med alkohol til håndvask i kontorlokalene. Før influensasesongen kan det også være en god ide å oppmuntre de ansatte til å vaksinere seg.

  Innfør hygienetiltak

  God hygiene på arbeidsplassen hindrer spredning av smittsomme sykdommer. Et av de viktigste tiltakene er å sørge for at alle passer på å holde hendene rene. Tastatur, pulter og bord, dørhåndtak og andre ting som blir berørt hyppig bør vaskes regelmessig. I tillegg er det et godt tiltak å plassere dispensere med alkohol til håndvask i kontorlokalene. Før influensasesongen kan det også være en god ide å oppmuntre de ansatte til å vaksinere seg.

  Hjemmekontor

  Hvis en av de ansatte viser symptomer på at de begynner å bli syke kan de oppmuntres til heller å jobbe hjemmefra noen dager. Dette hindrer at sykdommen sprer seg, noe som kan føre til flere og lengre tilfeller av fravær.

  Drikk rikelig med vann

  Den beste måten å holde seg frisk fra influensa, sår hals og rennende nese er å drikke rikelig med vann. I influensasesongen er slimhinnene i nesen utsatt for skit og bakterier. Ved å drikke minimum åtte glass vann hver dag holder du kroppens forsvar mot bakterier effektivt. Ved å installere vannkjølere fra Waterlogic på arbeidsplassen sørger du for at dine ansatte har tilgang til rent og deilig drikkevann. Dette øker sjansen for at de holder seg friske og produktive gjennom dagen.

  Ved å innføre disse små endringene på arbeidsplassen kan du skape en kultur som hjelper dine ansatte med å omfavne og praktisere sunne vaner i hverdagen. Disse endringene slår ikke positivt ut bare for arbeidsgiver, men også for de ansatte og samfunnet som helhet.