Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Norsk drikkevann kommer fra rør som er blant de dårligste i Europa

  Publisert av ,
  Norsk drikkevann kommer fra rør som er blant de dårligste i Europa

  Norsk Folkehelseinstitutt (FHI) anslår at opp mot 400 000 sykedager i Norge skyldes forurenset drikkevann. En revidert drikkevannsforskrift stiller nå strengere krav til leverandører av drikkevann. Forretningsutvikler for Waterlogic, Øyvind Carlsen, sier nordmenn dessverre ikke alltid får like trygt drikkevann som de tror.

  Av Rita Tvede Bartolomei

  En vanndispenser fra Waterlogic vil sørge for at drikkevannet alltid er trygt, uansett svikt i vannleveransen fra rørnettverket inn i næringsbygget.

  Drikkevannsforskriften skjerpet

  Formålet med drikkevannsforskriften, som ble skjerpet i 2017, er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge (Drikkevannsforskriften paragraf 1)

  - Våre vannkjølere og vanndispensere skal levere en vannkvalitet langt over kravene i drikkevannsforskriften, og det skal vi fortsette å gjøre. Det er den tryggheten kundene våre skal ha til oss, med vissheten om at de har valgt den beste og sikreste løsningen. De skal alltid være helt sikre på vannet de får, og vi skal ligge i forkant av myndighetenes krav, sier Øyvind Carlsen, forretningsutvikler for Waterlogic Norge.

  Forurenset drikkevann kan gi kraftig magesjau

  Norsk drikkevann regnes generelt for å være av god kvalitet, men vannforsyningen skaper en rekke utfordringer: Det er mye spredt bosetning med mange små vannverk, en omfattende bruk av overflatevann og stort behov for oppgradering av gammelt eller dårlig ledningsnettverk, melder Folkehelseinstituttet på egne hjemmesider i 2017.

  FHI har lite informasjon om hvor mange nordmenn som årlig blir syke på grunn av forurenset drikkevann, men noen større utbrudd er godt kjent. Slik som giardia-utbruddet i Bergen i 2004 med rundt 6000 syke, og campylobacter-utbruddet i Røros i 2007 med rundt 1500 syke.

  I tillegg har det blitt registrert rundt 20 mindre utbrudd mellom 2003 og 2012 der til sammen 8060 mennesker ble syke. Mellom 2011 og 2015 ble det registrert 13 utbrudd i Norge med 248 syke, ifølge Folkehelseinstituttet.

  Øyvind Carlsen sier en ofte hører om personer som har blitt matforgiftet og har fått magesjau. At drikkevannet kan ha vært årsaken, ofres ofte ikke en tanke: For nordmenn har vel blant verdens beste drikkevann.

  campylobacter-utbruddet

  Høsten 2010, uttalte sjefsforsker Bjørnar Eikebrokk, ved SINTEF til NRK, at drikkevannet i Norge er svært utsatt for forurensning og at det er bekymringsverdig.

  Da ble det anslått at så mange som 1,3 millioner nordmenn har fremdeles drikkevann som ikke UV-bestråles tilstrekkelig til at parasitter dør, ifølge en utregning gjort på oppdrag for NRK fra Folkehelseinstituttet.

  - Oftere enn vi ønsker å vite er det faktisk vannet som kan ha gjort oss dårlige. Vi tenker ikke på vannet som en smittekilde fordi det som oftest går bra. Det blir litt som at mange er redde for å fly, mens kjøreturen til flyplassen er langt farligere. Å kjøre bil gjør vi hele tiden, og det går som regel bra, sier han.

  Stortinget slo fast i 2015: Norge har et av de dårligste vann- og avløpsnettene i Europa

  I Stortingsmelding 19, den såkalte Folkehelsemeldingen, står det: «Norge har et av de dårligste vann- og avløpsnettene i Europa, og anslagsvis 30 til 40 prosent av det rensede drikkevannet tapes på grunn av lekkasjer i ledningsnettet … Når ledningsnettet lekker, kan avløpsvann fra omgivelsene lett trenge inn og forurense drikkevannet. Dette kan føre til alvorlige sykdomsutbrudd. Ifølge Folkehelseinstituttets anslag fører dårlig ledningsnett og mangelfull rensing av drikkevannet til mellom 225 000 og 400 000 sykedager per år.»

  Bekymringen over norsk drikkevann ble også tatt opp i en kronikk i Dagens Medisin i 2015, der indremedisiner og politiker Erik Hexeberg, mener det er uakseptabelt at et av verdens rikeste land har så dårlig drikkevann og rørledninger.

  Den norske stat har sett på saken som såpass alvorlig at det i 2017 ble bevilget 6 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet til en landsdekkende studie om drikkevann. Den norske Drikkevannsstudien skal gjennomføres på samme måte som en lignende studie av svenske Livsmedelsverket i Ale kommune i 2012 og 2013.

  forurenset drikkevann

  – Vi fant at drikkevann var årsaken bak seks prosent av de som hadde magesykdom, sier projektleder Jonas Toljander, til Teknisk Ukeblad (TU).

  Studien skal avdekke hvorfor så mange nordmenn blir syke av eget drikkevann. Det anslås allerede at opp mot 92.000 nordmenn får magesjau på grunn av forurenset drikkevann hvert år.

  Men hva med mikroplast i drikkevannet?

  Heldigvis viser FHIs undersøkelser publisert i 2018 at norsk drikkevann inneholder svært lite mikroplast.

  Norske vann- og avløpsrør må fornyes for 193 milliarder kroner frem mot 2040

  • Om det norske vann- og avløpsnettverket skal komme opp på en god nok standard, må det investeres rundt 8 milliarder kroner årlig frem mot 2040 – det vil si til sammen 193 milliarder kroner.
  • Arbeidet vil kreve 400 nye ingeniørårsverk.
  • Over 30 prosent av norsk drikkevann lekker ut gjennom hull og skader i rørsystemet, som gir økt fare for forurensning av vannet.
  • Tall fra Norsk Vann viser at kun 310 kilometer vannledninger fornyes hvert år. Fornyingen må økes til 540 kilometer om Norge skal ta igjen forfallet innen 2040.