• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Slik kan kaffeproduksjonen tilpasse seg klimaendringene

  Publisert av ,
  Slik kan kaffeproduksjonen tilpasse seg klimaendringene

  Kaffeplanter er følsomme for klimaendringer, og det vil påvirke tilgang og pris på kaffe over hele verden. Men kaffebønder kan tilpasse produksjonen til endringene. Det er bra for både miljøet og for kaffebonden.

  Av Rita Tvede Bartolomei

  Slik kan kaffeproduksjonen tilpasse seg klimaendringene

  Den internasjonale stiftelsen, IDH, arbeider med å fremme mer bærekraftig handel i verden. Stiftelsen samarbeider med over 600 virksomheter, myndigheter og organisasjoner, med ulike prosjekter i Asia, Afrika og Latin-Amerika. IDH arbeider også med å få mer bærekraftig kaffeproduksjon, som er mindre skadelig for miljøet og som også er mer etisk.

  Her er noen av IDHs viktigste råd for å skape en mer klimatilpasset kaffebransje:

  1. Endre flere metoder: Det kan hjelpe å endre gjødslingsmetoder, etablere såkalte dekselavlinger eller cover crops (vekster som skal beskytte jorda mot erosjon, flom og tørke) og endre avstand mellom plantene, samt endre datoer for plantingen. Endring av metoder gjør at produktiviteten opprettholdes til tross for mindre egnede forhold for kaffeavlinger.

  2. Plante trær for skygge: Vil hjelpe med å regulere temperaturen til kaffetrærne når heten er som verst. Trær bidrar til å danne et mikroklima som er gunstig for kaffeplantene, og gir ly fra både vind og regn. Treplanting er også et effektivt tiltak for karbonfangst.

  3. Starte med «agro-skogsbruk» og vekselbruk: Det vil øke kaffeavlingenes motstandskraft mot flom, tørke og sykdommer. Men også for bedre matsikkerhet og/eller ekstra inntekter gjennom flere typer avlinger. Agro-skogsbruk er et mer naturvennlig jordbrukssystem som inkluderer planting av trær, og andre typer vekster enn kun kaffeplanter(velkselbruk). Agro-skogsbruk er dessuten mindre vannintensivt enn monokulturoppdrett.

  4. Dyrking av andre kaffeplante-arter: Arabica-kaffeplanter som nå dyrkes i storskala og er den mest ettertraktede globalt, er mer sårbar for klimaendringene. Det er også på grunn av lite genetisk variasjon innad i arten. Men flere hybrid-arter (krysninger av ulike kaffesorter) kan vise seg å være redningen. Hybridene, slik som F1, takler bedre skiftende temperaturer, tørke, flom, sykdommer og skadedyr. Det kan også være et godt alternativ hvis kaffebøndene trenger å flytte avlingene opp i høyden. Å bytte til nye typer arter, og flytting av avlinger, vil ofte være tidkrevende og kostbart.

  5. Kunstig vanning: For å sikre kaffeproduksjon i tørkeperioder med mindre naturlig vann tilgjengelig. Dette krever imidlertid høye investeringer, god offentlig infrastruktur og velfungerende reguleringer fra myndighetene. Kunstig vanning er også et av de minst bærekraftige alternativene, fordi det kan bidra til vannmangel.

  6. Flytte avlingene opp i høyden: Det kan være en løsning for å slippe unna for høye temperaturer i lavlandet, og for å dyrke mer robuste sorter som trives i høyden. Men slike flyttinger vil kunne gi økt avskogning, og skape flere konflikter om eierskap til landområder. Flytting er i tillegg dyrt, og det er risikabelt for avlingene.

  Slik kan kaffeproduksjonen tilpasse seg klimaendringene

  Du kan lære mer om kaffeproduksjon tilpasset klimaendringene, i denne artikkelen fra Høgskolen i Innlandet.

  Hva gjør Waterlogic Norge for mer bærekraft i kaffebransjen? I tillegg til å være med i IEH (Initiativ for Etisk Handel), så er alle Waterlogics egne kaffetyper enten enkelt eller dobbeltsertifiserte (UTZ eller/og Fair Trade). Vi har også vår egen Svanemerkede kaffetjeneste. Les mer om vår kaffe Intermezzo her.

  Hvordan påvirkes kaffeproduksjonen av klimaendringene?

  Likte du denne artikkelen?

  I Waterlogic-bloggen vår kan du lære mer om både kaffe og vann.