Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Slik sikrer ISO-sertifiseringer et godt omdømme

  Publisert av ,
  Slik sikrer ISO-sertifiseringer et godt omdømme

  Waterlogics ISO-sertifiseringer sikrer kvalitet i alle bedriftens prosesser. Det sikrer fornøyde kunder og et godt omdømme.

  Både ISO 9001 og ISO 14001, forutsetter at Waterlogic har gode rutiner på alle områder i virksomheten; fra salg og kundeservice, til levering, montering og service av vanndispensere, kaffemaskiner og ingredienser.

  - Begge sertifiseringene sikrer kvalitet, og begge har fokus på de varer og tjenester vi leverer. Men ISO 14001 er sterkere spisset mot miljøaspektet, og hjelper oss med å styrke Waterlogics omdømme som et grønt selskap. Begge sørger for at vi har en god plattform og grunnlag for alle våre tjenester på kaffe- og vanndispenserløsninger, sier Erik Gulbrandsen, direktør for Waterlogic Norge.

  Få miljøsertifiseringer i kaffebransjen

  Både kunder av deres vanndispenser- og kaffeløsninger ønsker å benytte seg av tjenestene til et firma som har orden i sysakene.

  - Vi ser faktisk at flere og flere kunder har fokus på kvalitetssikring og etikk, i tillegg til bærekraft. Spesielt i anbudsrunder er det konkurransefortrinn å kunne skilte med blant annet ISO-sertifiseringene, Svanemerket og Initiativ til Etisk Handel (IEH), tilføyer Gulbrandsen.

  Han sier Waterlogic skiller seg ut i kaffebransjen, som en av få aktører som har en ISO 14001-sertifisering. ISO-sertifiseringene er krevende og må vedlikeholdes, da de følges opp fra vårt sertifiseringsselskap DNV GL (Det Norske Veritas) med årlige systemrevisjoner som går over flere dager.

  vanndispenser- og kaffeløsninger

  - Vi bruker mye tid og ressurser på å følge opp retningslinjer og kravene som stilles til sertifiseringen, noe som er nødvendig for å holde på dem. Det er også et kostnadsperspektiv knyttet til dette, men det er en investering som vi helt klart mener lønner seg. Fornøyde kunder blir tross alt lengre hos oss, sier Gulbrandsen.

  Skaper tillit og øker salget

  Revisjonsleder i DNV GL (Det Norske Veritas), Lars Lundgreen er ansvarlig for å sertifisere bedrifter i hele Norge på ISO-standardene. Han minner om at det er flere typer ISO-standarder. Likevel er det ISO 9001 og ISO 14001 som er de mest utbredte og anerkjente standarder for ledelsessystemer.

  - ISO 9001 og ISO 14001 går ut på kvalitetssikring av bedriftens prosesser i alle ledd; sistnevnte med fokus på miljø. Begge standarder krever at bedriften etablerer god kontroll og styring av sine prosesser for fremstilling og levering av varer og tjenester. Enkelt forklart, skal bedriften ha orden i eget hus og gode prosesser for innkjøp, salg, produksjon, leveranse med mer. Dette gjelder enten virksomheten selger kaffe og vanndispensere eller tjenester til offshore-industrien, forklarer Lars Lundgreen, revisjonsleder i DNV GL (Det Norske Veritas).

  ISO 14001 er den mest anerkjente standarden for miljøstyring i verden i dag. ISO 9001 er den mest anerkjente standarden for kvalitetsledelse.

  - Disse to standardene er verdensledende, og ikke uten grunn: De skaper økt tillit i markedet og dermed økt markedstilgang. Omdømme-effekten er udiskutabel, noe ISO-standardene har vist seg å ha også for Waterlogic. Dessuten skaper de også en intern effekt hos ansatte. De fleste ønsker å arbeide i en bedrift som har ryddige rutiner og effektiv drift. Noen vil sikkert synes at ISO-standarder og opprettholdelse av dem har noe byråkratisk over seg, men hovedpoenget er jo å sørge for kvalitet, ryddighet og forutsigbarhet, forklarer Lundgreen.

  På Waterlogics hjemmesider kan du lese mer om alle firmaets sertifiseringer på kaffe- og vanndispensertjenester.

  Tror flere velger miljømerking

  Waterlogic er fortsatt den eneste leverandøren av Svanemerket kaffetjeneste i Norge,og fikk merkeordningen oktober 2017. Finland var det første landet i Norden som fikk Svanemerket kaffetjeneste i januar 2017, gjennom Selecta.

  - Vi arbeider med kaffebransjen og innkjøpere av kaffetjenester, for å øke bevisstheten rundt Svanemerket og fordelene rundt miljømerking. Utbredelsen av også Svanemerkede kaffetjenester vil nok øke når kunnskapene blir større om dette i bransjen- og blant deres kunder. Eksempelvis jobbet vi målrettet med å påvirke renholdsbransjen fra 2001, men det var ikke før i 2007 det virkelig løsnet her, sier Bjørn Olav A. Strandlimarkedsrådgiver i Stiftelsen Miljømerking i Norge.

  Kort om ISO 9001 og ISO 14001