• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Slik tar Waterlogic bærekraft på alvor

  Publisert av ,
  Slik tar Waterlogic bærekraft på alvor

  Waterlogic er sertifisert på miljøledelse (ISO14001) og har Norges eneste Svanemerkede kaffetjeneste. Hvorfor er det viktig?

  Av Rita Tvede Bartolomei

  Veien mot en mer bærekraftig forretningsstrategi hos Waterlogic Norge, startet med medlemskap i IEH I 2016, deretter fulgte Svanemerket kaffetjeneste og ISO14001-sertifiseringen rett etter.

  - Holdningene og trendene blant bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner har endret seg raskt de siste årene. Mange velger å tenke annerledes og se fordelene og konkurransemulighetene rundt bærekraft og samfunnsansvar. Jeg tror en sterk satsing på bærekraft vil vise at Waterlogic har tatt et standpunkt - at vi faktisk ønsker og tør å satse på positive forandringer. Å tenke bærekraft vil ikke bare ha en positiv innvirkning på omdømmet, men også på lønnsomhet: Det gir et klart konkurransefortrinn, noe som blir ekstra tydelig under de store anbudskonkurransene fra det offentlige, sier Helene Klovholt, kontraktspesialist og kvalitetsansvarlig hos Waterlogic Norge.

  ISO14001: Hvorfor sertifisering på miljøledelse?

  Helene Klovholt forklarer at miljøstyringen i bedriften er hovedfokuset i en ISO14001-sertifisering. Kontinuerlig arbeid med planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedringer er viktig.

  - Ved å være miljøsertifisert hjelper det oss å redusere belastningen på miljøet, og vi har klare miljømål som skal nås og vurderes: Vi kutter blant annet kostnadene ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket. Vi vurderer våre miljøpåvirkninger, og bestemmer hva som er det mest vesentlige vi må ta hensyn til i ledelsessystemet, sier Klovholt.

  Siden sertifiseringen er gjort av en uavhengig tredjepart, kan Waterlogics kunder være sikre på at selskapet gjør en reell innsats for miljøforbedringer.

  Helene Klovholt

  Helene Klovholt

  - Vi er forpliktet til å følge ISO-standardens krav, samt overholde lover og regler, sier Helene Klovholt.

  Hvorfor være medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH)?

  - Vi vurderer alle våre leverandører og stiller strenge krav til deres CoC (Code of Conduct). Mye av arbeidet på bærekraft hos oss er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Waterlogic arbeider i tillegg kontinuerlig med å øke antall sertifiserte produkter, sier hun.

  Code of Conduct, eller forretningsmessig adferdskodeks, går ut på etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, forklarer Helene Klovholt. Men CoC omhandler i tillegg prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og gode, sosiale forhold.

  - Alle vann- og kaffemaskinene våre blir produsert av leverandører som ivaretar HMS, miljø og rettferdige lønninger. Materialene skal være 100 prosent gjenvinnbare og inneholder ikke kjemikalier som er skadelige for miljøet eller forbrukerne, sier Helene Klovholt.

  Slik tar Waterlogic bærekraft på alvor

  Hva innebærer Svanemerket kaffetjeneste?

  I dag er Waterlogic eneste tilbyder av Svanemerket kaffetjeneste i Norge. Å være Svanemerket stiller strenge krav til våre kaffemaskiner, varer, transport og biler, sier Klovholt.

  - Svanemerkede kaffemaskiner må ha automatisk energisparemodus som slår seg automatisk på når maskinen ikke benyttes. Komponentene som benyttes i maskinene skal heller ikke inneholde miljø- og helseskadelige stoffer. Kaffe- og kakao-produktene skal være økologiske – og etisk fremstilte, sier Helene Klovholt.

  Renseproduktene som brukes i en Svanemerket kaffemaskin skal ikke være miljø- eller helsefarlige.

  - Kopper og servietter som leveres skal være Svanemerkede eller tilfredsstille Svanens krav til slike produkter. Dessuten må våre kjøretøy oppfylle kriterier for miljøvennlighet. Sjåførene som utfører servicen på maskinene må ha gjennomført Eco Driving-kurs for miljøvennlig og økonomisk kjøring, sier Klovholt.

  Helene Klovholt mener sertifisering på miljøledelse er slagkraftig.

  - Det viser at vi ønsker å bidra til redusert miljøbelastning, og er med på å sikre den sosiale delen ved at alle mennesker skal få et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Når vi i tillegg har Svanemerket kaffetjeneste, viser det at bærekraft, miljø og etikk er en stor del av vårt totale tankesett, sier Klovholt.

  Slik tar Waterlogic bærekraft på alvor

  Vil du vite mer om Waterlogic og bærekraft?

  • Svanemerket kaffetjeneste: Les om vår Svanemerkede kaffetjeneste her. Renovasjonsselskapet Årim i Ålesund har valgt Svanemerket kaffetjeneste fra Waterlogic: Les denne bloggen for å finne ut hvorfor.
  • ISO-sertifiseringer: Finn ut mer om ISO-sertifiseringene til Waterlogic her.