• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Verdens miljødag & Verdenshavsdagen

  Publisert av ,
  Verdens miljødag & Verdenshavsdagen

  Verdens miljødag og Verdenshavsdagen: Les hvordan Waterlogic bidrar til en grønnere klode

  Den første uken i juni har vi fokus på verdens miljø og hav, og setter lys på hvordan bevaring av begge deler er viktig både i dag og for fremtidige generasjoner.

  Verdens miljødag

  Verdens miljødag 5. juni ble først utpekt av FNs generalforsamling i 1974 og har utviklet seg til å bli en global plattform for bevisstgjøring og iverksetting av hastesaker fra havforurensning og global oppvarming til bærekraftig forbruk og dyrelivskriminalitet. Millioner av mennesker har deltatt i løpet av årene, og bidratt til å få til endring i våre forbruksvaner så vel som i nasjonale og internasjonale miljøpolitiske utforminger.

  Årets tema krever hastetiltak for å gjenopprette de skadede økosystemene våre. Et økosystem I ubalanse betyr mindre karbon, som finnes i skog og torv som vi er så avhengig av. Globale klimagassutslipp har vokst i tre påfølgende år, og med dette tempo kan det føre til potensielt katastrofale klimaendringer. Emissions Gap Report fra 2020 slår fast at til tross for en kort nedgang i karbondioksidutslipp forårsaket av COVID-19-pandemien, er verden fremdeles på vei mot en temperaturøkning på over 3 ° C i dette århundret - langt utover Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 ° C og deretter 1,5 ° C.

  Redusere våre egne CO2-utslipp

  Forretningsmessig har Waterlogic forpliktet til å redusere karbonutslippene. Vi har strømlinjeformet forsyningskjeden vår, og i 2020 sparte vi 1115 tCO2e (tilsvarende tonn karbondioksid) i frakt og komponentdeler ved å møte 15% av den globale etterspørselen gjennom eksisterende lager.

  Så langt tilbake som i 2017 byttet vi til miljøvennlige kjølemediumgasser i vanndispenserkompressorene våre - før det europeiske forbudet mot skadelige kjølemediegasser trer i kraft i år. Mot slutten av 2020, sammenlignet med tidligere gassforbruk, reduserte vi CO2-utslippet med 99,8% per dispenser, og sparte totalt 30 881 tCO2e.

  Vi fortsetter vårt fokus med å oppgradere våre dispensere slik at de reduserer belastningen på produksjonen, utnytter de tilhørende miljøfordelene og møter behovene til kundenes egne miljøkrav. Vi forventer å ferdiggjøre 27 000 enheter i år, og planer om å utvikle et Europeisk senter vurderes. For de dispenserne som ikke kan oppgraderes, bruker vi komponenter på nytt. Komponenter som ikke kan brukes på nytt, blir resirkulert.

  Verdenshavsdagen

  FN lanserte 'Verdenshavsdagen' første gang i 1992 på The Earth Summit i Rio de Janeiro for å feire våre felles hav, så vel som å øke bevisstheten rundt den avgjørende rollen havene har for oss og de viktige måtene folk kan bidra til å beskytte dem. 8. juni ble offisielt bekreftet som Verdenshavsdagen av FNs generalforsamling i 2008.

  Verdens hav - temperatur, kjemi, strøm og liv - driver globale systemer som gjør kloden beboelig for menneskeheten. Regnvannet, drikkevannet vårt, været, klimaet, kystlinjene, mye av maten vår, og til og med oksygenet i luften vi puster, tilføres og reguleres til slutt av havet.

  Hjelper med å holde havene våre plastfrie

  Waterlogics forpliktelse til å redusere engangsplast er med på å holde havene våre frie for plastavfall. Globalt kjøpes en million plastflasker hvert minutt , og bare 9% av disse blir resirkulert. Innen 2050 anslås det at havene våre vil inneholde mer plastavfall enn fisk.

  Virkningen av denne plastforurensningen er skadelig for dyrelivet i havet, som sjøfugler, hvaler, fisk og skilpadder som tror plastavfall er byttedyr, og de fleste dør av sult ettersom magen er fylt med plastrester. Det antydes at 700 arter av dyr i havet er i fare for å bli utryddet på grunn av plast.

  Våre 1,4 millioner strømforsynte dispensere over hele verden, er med på å spare 23,8 milliarder plastflasker hvert år. Andre tiltak som ‘Freefill’ i Storbritannia oppfordrer våre kommersielle kunder til å installere stasjoner for påfyll av flasker i sine lokaler, noe som bidrar til å spare enda mer engangsplast. Purezza, vårt spesialmerke for restaurant- og hotellbransjen, har bidratt til å eliminere 60 millioner engangsflasker fra forsyningskjeden innen utgangen av 2020. Etter hvert som flere og flere mennesker vender ryggen til plast og heller fyller på flasker, kan vi alle bidra til at produksjonen og påfølgende avfall av engangsplast går ned og bidra til å bevare havene våre for fremtidige generasjoner.

  Du kan lese mer om Waterlogics investering i miljøtiltak og prestasjonene i vår Environmental, Social and Governance report 2020 report.

  Waterlogic er stolt av sitt miljøarbeid og det å kunne gjøre en reel forskjell for miljøet gjennom produktene og tjenestene vi tilbyr og måten vi gjør forretninger på. Vi hviler ikke på laurbærene, og vi vil fortsette å fokusere på å forbedre oss på alle områder. Gi oss gjerne en tilbakemelding hvis du har forslag til ytterligere tiltak Waterlogic kan gjøre for miljøet.

  Kilder National Geographic, Euromonitor, World Economic Forum, University of California: Drikkevand på arbejdspladsen.

  https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics

  https://www.condorferries.co.uk/plastic-in-the-ocean-statistics