Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

Verdensdagen for psykisk helse

Publisert av ,
Verdensdagen for psykisk helse

Søndag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Det er en årlig markering som skal fremme forståelsen av psykisk helse.

Å heve statusen til psykiske lidelser og fjerne tabuene som ofte forbindes med dem, vil hjelpe mennesker som synes det er vanskelig å fortelle om problemene sine– og som kanskje sliter med å få hjelpen de trenger.

Les mer om Verdensdagen for psykisk helse i Norge, her.

Den årlige markeringen ble startet av World Federation for Mental Health (WFMH) i 1992. Siden da har Verdensdagen for psykisk helse blitt avholdt hver eneste år: Målet er å sette søkelys på mental helse, og på de mange utfordringene som kommer med psykiske lidelser.

Psykisk helsehjelp: Skjev fordeling og ulikt tilbud

Temaet for 2021-markeringen er «Mental helse i en verden med ulikheter». Hva menes med dette? Jo, tilgangen til psykiske helsetjenester forblir ulik: Mellom 75 % til 95 % av personer med psykiske lidelser i lav- og mellominntektsland, har overhodet ikke tilgang til helsetjenester for psykisk helse.

Tilgangen i høyinntektsland er likevel ikke mye bedre. Mangel på investeringer i psykisk helsevern er uforholdsmessig stort, sammenlignet med det totale helsebudsjettet. Ulikhetene bidrar til skjevhet i tilgang på behandlingstilbud.

Du kan lese mer om emnet her.

Engasjement for psykisk helsehjelp hos Waterlogic

Hos Waterlogic er den mentale trivselen til de som jobber hos oss, noe vi tar på alvor. Å ha et arbeidmiljø og en kultur som tilbyr hjelp og støtte til ansatte, gjør at vi kan bidra til å forhindre at problemer eskalerer til noe mer alvorlig. Vi erkjenner også når det er på tide å søke profesjonell hjelp.

Ifølge den britiske organisasjonen for psykisk helse, MHFA England, vil 1 av 5 personer ta en sykedag fra jobb på grunn av stress i Storbritannia. Total 72 millioner arbeidsdager går tapt på grunn av utfordringer med psykisk helse. Det er også dobbelt så sannsynlig at personer med langvarige psykiske helsetilstander, mister jobben i løpet av ett år. Disse tallene understreker hvilken påvirkning psykisk helse kan ha på enkeltpersoner og virksomheter.

Storbritannia, Irland og Australia: Førstehjelp for mental helse på jobb

I 2020 ble 10 britiske Waterlogic-ansatte utnevnt til Mental Health First Aiders (MHFA – eller Førstehjelpere for psykisk helse), etter opplæring de hadde fått fra MHFA England, året før. Siden 2020 har tallet økt til 16. Alle våre ansatte i Storbritannia og Irland har blitt vist hvordan de kan nå ut til noen på en subtil måte, slik at de som har personlige bekymringer eller problemer kan få hjelp. Selv om MHFAerne ikke er profesjonelle mentale helsearbeidere, kan de bidra med hjelp ved å lytte, være empatiske, gi støtte og medfølelse. Dessuten kan de oppfordre personer til å søke profesjonell hjelp om det ser ut til å være nødvendig.

Verdensdagen for psykisk helse

Britiske ansatte har også tilgang til Waterlogics Employee Assistance Program (EAP) gjennom «PerkPal»-nettstedet. PerkPal tilbyr helt konfidensiell rådgivning om en rekke emner, og inkluderer også psykologisk rådgivning og juridisk rådgivning. Det er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele 7 dager i uken.

I Australia gir programmet «In This Together» ansatte online-tilgang til en selvhjelpsmodul i 8 deler. Den har ukentlige praktiske tips for å styrke mental helse og velvære. Hver modul sendes via e-post til ansatte. Modulene tar for seg emner som å puste riktig, holde kontakten med familie, venner og kjente, opprettholde rutiner.

Den inkluderer også en psykisk helsevurdering for å hjelpe ansatte med å forbedre sitt mentale velvære. Siden lanseringen i april 2020 og frem til nå, hadde programmets hjemmeside mottatt over 600 besøk, og de åtte modulene mottok mer enn 1000 visninger fra de 280 Waterlogic-ansatte i Australia, som hadde individuell tilgang til modulene.

Husk at det er hjelp å få

De siste årene har psykisk sykdom heldigvis fått økt anerkjennelse som en lidelse som må tas på alvor. Mer aksept av og oppmerksomhet om psykiske lidelser, har derfor ført til etableringen av flere ideelle interesseorganisasjoner. De tilbyr profesjonell hjelp helt konfidensielt: Om du eller noen du kjenner trenger støtte.

Trenger du hjelp der du bor? Klikk her for å se listen over internasjonale interesseorganisasjoner for psykisk helse.

Det er viktig å være oppmerksom på tegnene på at noen nær deg, enten privat eller på jobb, ikke har det godt psykisk. Å anerkjenne at de kan trenge hjelp, er avgjørende for å få dem friskere og på et bedre sted i livet. Nettopp derfor er det viktig at vi alle passer på andres mentale helse: I tillegg til å anerkjenne når vi kanskje selv trenger å få hjelp. Vis din støtte for Verdensdagen for psykisk helse, søndag 10.oktober 2021.