I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

World Ozone Day: Vi må fortsette å beskytte ozonlaget

Publisert av ,
World Ozone Day: Vi må fortsette å beskytte ozonlaget

16. september er den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget. FN-initiativet har som mål å beskytte ozonlaget for nåværende og fremtidige generasjoner.

Ozonlaget er et skjold av gassen ozon - som beskytter jorden mot skadelige stråler fra solen, og bidrar til å bevare livet på planeten vår. Det er viktig at laget forblir intakt for å beskytte menneske- og dyreliv, miljøet og forhindre temperaturøkninger som er hovedårsaken til klimaendringer.

Montreal-protokollen og Paris-avtalen

World Ozone Day (WOD) (eller den internasjonale ozondagen på norsk) har sitt utspring i en internasjonal traktat (kalles også folkerettslig avtale, inngått mellom to eller flere stater) signert i Montreal, Canada i 1987. Traktaten markerte starten på produksjonsutfasing av stoffer som er ansvarlige for nedbrytning av ozonlaget. Du kan se hele listen her

Utfasingen av ozonnedbrytende gasser (KFK-gasser) slik som klorfluorkarboner (CFCer), hydroklorfluorkarboner (HCFCer) og haloner, har bidratt til å beskytte ozonlaget fra ytterligere skader, og bremse negative effekter på økosystemet fra klimaendringene. I 2009 bemerket en vitenskapelig artikkel publisert i PNAS-tidsskriftet, at Montreal-protokollen har avverget mer enn 135 milliarder tonn karbondioksid-ekvivalente utslipp som går inn i atmosfæren. Montreal-avtalen har dermed betydelig bidratt til reduksjon av klimaendringer.

Til tross for fremgangen, og den vitenskapelige anerkjennelsen fra fagmiljøer om at det er viktig å bevare ozonlaget, må vi alle fortsette vårt arbeid for klimaet og miljøet: Hull i ozonlaget fortsetter å oppstå, men nå av andre årsaker enn KFK-gasser, påpeper også forskere fra Norsk Institutt for luftforskning (NILU) i en artikkel fra 2020.

Nesten alle land i verden skrev under Paris-avtalen i 2015: En juridisk bindende forpliktelse for å redusere utslippene som forårsaker global oppvarming. Hovedmålet var å få en global temperaturstigning på mer enn 2 grader, og ideelt sett til maksimum 1,5 grader. november 2021 samles ledere fra hele verden i Glasgow til FNs klimakonferanse, COP26, for å få fortgang i reell handling etter målene i Paris-avtalen.

World Ozone Day: Vi må fortsette å beskytte ozonlaget

Waterlogics forpliktelser: Miljø og klima

Hos Waterlogic er vi opptatt av ansvarlig bruk av naturressurser, kontinuerlig utvikling av ren teknologi og utskifting av skadelige stoffer med miljøvennlige alternativer.

I 2017 byttet vi til det naturlige kjølemiddelgassen R600a i våre vanndispenserkompressorer. Det er en miljøvennlig kjøleløsning, som vi klarte å innføre 5 år før det europeiske forbudet mot skadelige kjølemiddelgasser trådte i kraft i 2021.

Viktige miljømessige fordeler ved å bytte til R600a er:

  1. Ikke giftig.
  2. Null ozon-nedbrytningspotensial (ODP).
  3. Lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP).
  4. Utmerket termodynamisk ytelse – en kombinasjon av kjøling, energieffektivitet og null miljøskade.
  5. Funksjonelt alternativ til mange klorfluorkarboner (CFC) eller hydrofluorkarbon (HFC) kjølemidler som R134a.

Ved utgangen av 2020 (sammenlignet med bruk av R134a) reduserte vi CO2-ekvivalenten med 99,8 prosent per dispenser, noe som sparte totalt 30 881 tonn CO2. Se tabell nedenfor for en sammenligning fra år til år:

TYPE POWER QUANTITY IN USE
LED 18W 1,140
LED 50W 15
LED 65W 93
LED 85W 13
LED 40W 136


Reduksjon av karbondioksid (CO2)

Vi har redusert miljøpåvirkningen fra kjølemiddelgassene våre. Dessuten har vi gjort betydelige fremskritt for å begrense CO2-produksjonen gjennom andre initiativer også.

Endringene vi har gjort inkluderer:

  1. En mer strømlinjeformet global forsyningskjede som bidro til å spare 1115 tonn CO2 i 2020.
  2. Transport for våre ansatte i Kina til og fra jobb, sparer 0,83 tonn CO2 hver uke (bare 14,4 prosent av bilutslippene).

World Ozone Day: Vi må fortsette å beskytte ozonlaget

3. Redusere unødvendige utkjøringer til kunder, begrense veimil og utslipp, for å bidra til å spare 46 tonn CO2 innen utgangen av 2021.
4. Reparasjonsprogram for eksisterende vanndispensere, for å redusere unødvendige utslipp som kommer fra produksjon og transport av nye vannmaskiner.


Hva med veien videre?

Det er gjort store fremskritt for å bevare ozonlaget siden Montreal-protokollen trådte i kraft 1987. Men det er viktig å ikke hvile på våre laurbær.

Waterlogic har derfor forpliktet seg til å redusere utslipp av CO2, og vil fortsette å investere i initiativer utenfor egen virksomhet for å gjøre det. Du kan lese mer om Waterlogics miljømål og prestasjoner i vår ESG-rapport for 2020 her.