Waterlogic Norge fortsetter virksomheten som normalt.
Vi samler grundig informasjon om aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, og så langt har vi ingen indikasjoner på forstyrrelser fra underleverandører, transportselskaper eller våre egne lager og produksjonsanlegg. Les mer

 • Be om et tilbud
 • Vi er medlem av Etisk Handel Norge

  Etisk handel

  Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter, og er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Etisk Handel Norges formål er samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

  Å være medlem i Etisk Handel Norge innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid. Etisk Handel Norge er en pådriver for etisk handel, både overfor medlemmene, men også for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generelt i privat og offentlig sektor.

  Vi setter krav til leverandørkjeden, og vi setter krav til egen virksomhet:

  • Vi skal bruke vår innflytelse til å styrke oppslutningen om og forståelsen for etisk handel.
  • Vi skal påse at våre egne etiske retningslinjer formidles til våre handelsforbindelser i hele verdikjeden. Etisk Handel Norges etiske retningslinjer angir minimumsstandarden.
  • Vi skal arbeide aktivt for at arbeids- og miljøstandarder stadig forbedres hos produsenter og leverandører i verdikjeden.
  • Vi rapporterer årlig til Etisk Handel Norge om aktiviteter og resultater i forhold til Etisk Handel Norgesformål. Denne rapporten er ikke offentlig tilgjenglig.

  Les vår policy for bærekraftig forretningspraksis her.

  Etisk Handel Norge

  Top