• Be om et tilbud
 • Vi er medlem av IEH

  Etisk handel

  IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter, og er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. IEHs formål er samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

  Å være medlem i IEH innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid. IEH er en pådriver for etisk handel, både overfor medlemmene, men også for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generelt i privat og offentlig sektor.

  Vi setter krav til leverandørkjeden, og vi setter krav til egen virksomhet:

  • Vi skal bruke vår innflytelse til å styrke oppslutningen om og forståelsen for etisk handel.
  • Vi skal påse at våre egne etiske retningslinjer formidles til våre handelsforbindelser i hele verdikjeden. IEHs etiske retningslinjer angir minimumsstandarden.
  • Vi skal arbeide aktivt for at arbeids- og miljøstandarder stadig forbedres hos produsenter og leverandører i verdikjeden.
  • Vi rapporterer årlig til IEH om aktiviteter og resultater i forhold til IEHs formål. Denne rapporten er ikke offentlig tilgjenglig.

  IEH - Initiativ for etisk handel

  Top