• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  ISO 14001:2015

  Kvalitetssikringssystem

  ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

  ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

  Waterlogic Norge er en miljøbevisst bedrift som ønsker å ivareta vårt ytre miljø på en best mulig måte. Vårt miljøstyringssystem skal tilfredsstille krav i henhold til ISO 14001:2015. som innebærer at vi forplikter oss til å kartlegge våre miljøaspekter, sette miljømål og utarbeide miljøprogram for å sikre forbedringer, og etterleve lover og regler.

  ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. I 2012 var det utstedt mer enn 285 000 gyldige sertifikater til bedrifter i 167 land. I Norge er det så langt delt ut over 800 sertifikater. Vi er stolte over å være en innehaver av denne sertifiseringen.

  Waterlogic ble ISO 14001:2015 i oktober 2017.

  ISO 14001:2015

  Top