Waterlogic Norge fortsetter virksomheten som normalt.
Vi samler grundig informasjon om aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, og så langt har vi ingen indikasjoner på forstyrrelser fra underleverandører, transportselskaper eller våre egne lager og produksjonsanlegg. Les mer

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  ISO 9001:2015

  Kvalitetssikringssystem

  Et ISO 9001-sertifikat viser at vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser våre kunder at de kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

  Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

  Viktige elementer i standarden er:

  • Kvalitetsstyringssystem
  • Ledelsens ansvar
  • Ressursstyring
  • Produktsalg
  • Måling, analyse og forbedring

  Waterlogic sikrer kvalitet i sitt arbeid ved interne kontrollrutiner både i hver avdeling og som et selskap.

  Waterlogic ble ISO sertifisert i juni 2012.

  ISO 9001:2015

  Top