• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  ISO 9001:2015

  Kvalitetssikringssystem

  Et ISO 9001-sertifikat viser at vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser våre kunder at de kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

  Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

  Viktige elementer i standarden er:

  • Kvalitetsstyringssystem
  • Ledelsens ansvar
  • Ressursstyring
  • Produktsalg
  • Måling, analyse og forbedring

  Waterlogic sikrer kvalitet i sitt arbeid ved interne kontrollrutiner både i hver avdeling og som et selskap.

  Waterlogic ble ISO sertifisert i juni 2012.

  ISO 9001:2015

  Top