Waterlogic Norge fortsetter virksomheten som normalt.
Vi samler grundig informasjon om aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, og så langt har vi ingen indikasjoner på forstyrrelser fra underleverandører, transportselskaper eller våre egne lager og produksjonsanlegg. Les mer

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Waterlogic er WRAS godkjent

  Waterlogic er godkjent av Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) i England. Her blir vannkvaliteten fra våre vannautomater/vannkjølere testet, og det kontrolleres at alle materialer og deler benyttet i våre vannautomater oppfyller alle WRAS sine strenge sikkerhetskrav.

  WRAS har til hensikt å forebygge avfall, unødig forbruk, misbruk, feilmålinger eller forurensing av vann ved å utvikle og håndheve nasjonale og internasjonale standarder. Waterlogics vannautomater/vannkjølere er produkter godkjente av WRAS.

  For å vite mer om WRAS, gå til www.wras.co.uk

  WRAS logo

  Top