Waterlogic Norge fortsetter virksomheten som normalt.
Vi samler grundig informasjon om aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, og så langt har vi ingen indikasjoner på forstyrrelser fra underleverandører, transportselskaper eller våre egne lager og produksjonsanlegg. Les mer

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  5-trinns filtrering

  Trinnene i filtreringen

  CW42® er en kombinasjon av ny og eksisterende teknologi. I alle andre systemer med keramiske filter, må filterene plasseres før de andre aktive trinnene for å unngå bakteriekolonisering av systemet. CW42® er den eneste teknologien som gjør det mulig å plassere det keramiske filteret etter redokslegeringen, hvilket gjør det mulig å fjerne enkelte typer bunnfall langt mer effektivt.

  Teknologien kombinerer eksisterende og banebrytende teknologi. Den består av fem filtreringstrinn. Trinnene fungerer sammen, og gir en ytelse som er større enn summen av enkeltdelene.

  • 1. Grovfilter

   Dette filteret fjerner partikler, som sand, rust, alger og lignende for en forhåndsdefinert partikkelstørrelse, for eksempel 5 μm. Ofte er det tilstrekkelig med et grovfilter i bunnen av OSC-innsatsen (se punkt 3 under). I områder der vannet er svært skittent eller vannkilden er brønnvann/cisternevann anbefales det å inkludere et eget CW42® grovfilter (se illustrasjon WU-3 nedenfor og produktet:Rent vann hytte).
  • 2. KDF

   Dette er et patentert rensesystem som består av blant annet ionisert kobber og sink i sponform. Det fjerner alger, mikroorganismer, klor og tungmetaller fra vann og danner sinkioner i stedet. KDF/redokslegeringen gjør også at jern og aluminium felles ut.
  • 3. OSC®

   OSC består av blant annet kull som er produsert for maksimal adsorpsjon av metaller. De adsorberte metallene hindrer bakterievekst på kullet, og fraværet av klor, som sikres gjennom redokslegeringen i trinnet før, gjør at ingen metaller frigis. OSC- filteret er en patentert form for GAC (Granulated Activated Carbon), som sammen med de andre trinnene oppnår enestående resultater.
  • 4. Keramisk filter

   Dette er en forsølvet, keramisk og mekanisk membran med en garantert porestørrelse på 0,3 μm (0,003 millimeter). Den fjerner alle sykdomsfremkallende bakterier og alle parasitter (for eksempel cryptosporidium). Sølvet utfelles ikke i vannet, men hindrer at det gror bakterier på filtermediet. Det keramiske filteret kan rengjøres av brukeren ved behov.
  • 5. Massivt kullfilter

   Filteret består av kull som er pressformet inn i en sylinder slik at "kanaliseringseffekten" reduseres til et minimum. Det er beregnet på fjerning av organiske smittestoffer fra vann. Kullet kan ikke koloniseres av sykdomsfremkallende bakterier ettersom det er beskyttet av en keramisk komponent, og det er heller ingen fare for at organisk material skal frigis, da det er et fullstendig fravær av klor og metaller i dette trinnet.

  CW42


  WU-2/hjem/kjøleskap

  WU-2/hjem/kjøleskap

  WU-3/WT-200/hytte

  WU-3/WT-200/hytte


  WU = Wall Unit / WT = Water Treatment
  Top