Waterlogic Norge fortsetter virksomheten som normalt.
Vi samler grundig informasjon om aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, og så langt har vi ingen indikasjoner på forstyrrelser fra underleverandører, transportselskaper eller våre egne lager og produksjonsanlegg. Les mer

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  WU Dental1

  WU Dental 2

  WU Dental 3

  Når rent vann er avgjørende

  Vann kan inneholde bakterier som gjør deg syk. Kanskje ikke mer enn at du må holde sengen en dag eller to. I noen tilfeller kan det imidlertid være direkte helsefarlig dersom en blir utsatt for forurenset drikkevann. Det hjelper lite med sterilt utstyr dersom vannet som benyttes ved behandling er fullt av bakterier og kjemikalier.

  Forurenset drikkevann er et større problem enn de fleste er klar over. Det er store variasjoner på vannkvaliteten fra offentlig forsyning, også i Norge. Dårlig forfatning på vann- og avløpsnett fører til innsig av kloakk og annen forurensning i drikkevannet. Det er stadig steder der befolkningen må koke vannet.

  Pasienter fortjener - og skal kunne forvente - rent og bakteriefritt vann ved besøk hos lege, tannlege eller annen helseinstitusjon. Vårt patenterte vannrensesystem fjerner bakterier, klor og kjemikalier og leverer renset vann som tilfredsstiller strenge hygieniske krav.


  Dental

  Vannrensesystemet er meget enkel å installere, og krever minimalt vedlikehold. Systemet er et rent gjennom-strømningsfilter, det drives kun av vanntrykk.

  Systemet stopper å levere vann når filter-innsatsene må renses/byttes. Det er derfor ingen fare for at forurenset vann renner igjennom. Du trenger ikke å stenge klinikken/tannlegekontoret selv om det er utbrudd. Systemet koples i forkant av tannlegestoler, autoklaver og vannkjølere, og sikrer dermed din klinikk og dine pasienter mot forurenset vann.

  Takket være at alle partikler og mikroorganismer fjernes fra vannet, vil ømfintlig utstyr også bli skånet, og serviceintervaller og levetid forlenges.

  WU Dental

  Vi har følgende CW42® Dental-produkter:

  CW42® WU-2 Dental
  CW42® WU-3 Dental
  CW42® WUp-2 Dental
  CW42® WUp-3 Dental
  CW42® komplett filtersett til WU-2 Dental
  CW42® komplett filtersett til WU-3 Dental

  Top