Waterlogic Norge fortsetter virksomheten som normalt.
Vi samler grundig informasjon om aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, og så langt har vi ingen indikasjoner på forstyrrelser fra underleverandører, transportselskaper eller våre egne lager og produksjonsanlegg. Les mer

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  WU/Rent vann-serien

  WU/Rent vann-serien 2

  WU/Rent vann-serien 3

  Alltid rent vann hjemme

  Patentert norskutviklet teknologi

  Fyll en karaffel med friskt og helt rent drikkevann - rett fra springen eller kjøleskapet!

  Det er store variasjoner i kvaliteten på drikkevannet, selv her i Norge. Forurensning av drikkevann skjer ikke bare i private drikkevannsanlegg eller usikrede drikkevannskilder, som brønn, cisterne etc. Det skjer ofte på grunn av dårlig forfatning på det offentlig vann- og avløpsnettet. Vi ser stadig eksempler i media på at gravearbeid og lignende har ført til at vanntrykket faller, og at det lekker kloakk inn i drikkevannet. Vann- og avløpsrørene er stort sett lagt ved siden av hverandre. Er du omringet av landbruk, er muligheten for tilsig av sprøytemidler/pesticider tilstede. En del steder smaker og lukter det vondt av vannet. Selv om det i seg selv ikke er skadelig, er det lite innbydende. En del mennesker er hypersensitive for metaller og noen bekymrer seg for mengden klor vi får i oss. Utfordringene er mange. En del tenker at kjøp av flaskevann er løsningen. Tester viser imidlertid at flaskevann ofte er av dårligere kvalitet enn vann fra kranen hjemme. Dessuten er det dyrt og meget lite miljøvennlig.

  Det patenterte rensesystemet vårt løser utfordringene. Det fjerner klor, bakterier og parasitter som kan gjøre deg og din familie syke. Lukt, farge, og dårlig smak fjernes også. Systemet er meget enkelt å installere, krever minimalt vedlikehold og passer inn under oppvaskkummen/i et skap.

  Alltid rent vann i campingvognen/bobilen og båten

  Vår renseteknologi garanterer et rent, friskt og velsmakende drikkevann rett fra springen, uansett kvaliteten på vannet før rensing. Systemet er et rent gjennomstrømningsfilter, det drives kun av vanntrykk. Det er ingen elektronikk involvert. Systemet stopper å levere vann når filterene må renses/byttes. Det er derfor ingen fare for at forurenset vann renner igjennom rensesystemet.

  Med et CW42 system, trenger man ikke å bekymre seg for kvalitet på vannkilden uansett hvor du stopper for å fylle (NB! systemet renser ikke saltvann).

  Komplett filtersystem til caravan/båt: filterhus, OSC®-filter, keramisk filter, hurtig-koplinger (JG), Uniflow kran og 6 BAR pumpe.

  Høyde: 36 cm
  Bredde: 44 cm
  Dybde: 15 cm

  CW42® Båt/caravan m/6 bar pumpe

  CW42 system

  Campingvognen

  Båten

  Alltid rent vann på hytta

  WU-3

  Alltid rent vann på hytta

  Rent vann hytte

  I og med at filtersystemet kun drives av vanntrykk (min. 3 bar), og således ikke krever strøm, egner det seg svært godt i alle typer fritidsboliger. WU-2 har et keramisk filter og et OSC®-filter. WU-3 har i tillegg et ekstra pre-filter og anvendes der vannet inneholder sand, rust, humus eller andre sedimenter. Slike partikler er vanlige der vannkilden er en brønn eller bekk, men kan også forekomme i offentlig vannforsyning. Filtrene fjerner også sykdommer i vannet, som blant annet harepest.

  NB! Systemet tåler ikke frost. Ved fare for frost, tømmes systemet for vann og filtrene tas ut. Filtrene må ikke oppbevares i temperatur under 0 grader C.

  Top