Waterlogic Norge fortsetter virksomheten som normalt.
Vi samler grundig informasjon om aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, og så langt har vi ingen indikasjoner på forstyrrelser fra underleverandører, transportselskaper eller våre egne lager og produksjonsanlegg. Les mer

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Filtreringsytelse

  Tabellene under viser hva, og henholdsvis hvor mye, filtersystemet fjerner av drikkevannsforurensningene som forekommer hyppigst.

  > = mer enn


  CW42

  Filtreringsytelse

  Bakterier

  • E. coli > 99,9999 %
  • Koliforme bakterier > 99,9999 %
  • Shigella > 99,9999 %
  • Tyfus > 99,9999 %
  • Kolera > 99,9999 %
  • Salmonella > 99,9999 %
  • Legionella > 99,9999 %
  • Campylobacter > 99,9999 %
  • Cryptosporider 100 %
  • Giardia 100 %

  Klor og trihalometaner

  • Klor 100 %
  • Kloroform > 99,99 %
  • Dichlorobromethane >99,99 %
  • Dibromochloromethane >99,99 %
  • Dichlorodifluoromethane >99,99 %
  • Karbontetraklorid >99,99 %
  • Trichloroetylen >99,99 %
  • Tetrakloretylen >99,99 %
  • Polynukleære aromatiske hydrokarboner >99,99 %

  Metaller

  • Arsenikk > 98,3 %
  • Bly > 99,5 %
  • Aluminium > 97,9 %
  • Kobber > 98,4 %
  • Kadmium > 99,5 %
  • Jern > 73,7 %
  • Krom > 99,3 %
  • Kvikksølv > 99,5 %

  Sprøyte- og ugressmidler

  • DDT > 99,99 %
  • Simazine > 99,99 %
  • Atrazin > 99,99 %
  • Lindan > 99,99 %
  • Malathion > 99,99 %
  • Dieldrin > 99,5 %

  Annet

  • Nitritter > 99,99 %
  • Nitrater > 99,99 %
  • Partikler > 99,99 %
  • Sediment > 99,99 %
  • Alger > 99,99 %
  • CW42®-systemet utgjør en fysisk barriere til alle patogene bakterier. Systemet slutter å slippe gjennom vann før, og uten at, patogene bakterier har mulighet til å komme gjennom.
  • Ved rensing av høyt blyforgiftet vann, inneholdende 100 μg/l bly, blir blyinnholdet garantert under 1 μg/l.
  Top