• Be om et tilbud
 • Filtreringsytelse

  Tabellene under viser hva, og henholdsvis hvor mye, filtersystemet fjerner av drikkevannsforurensningene som forekommer hyppigst.

  > = mer enn


  CW42

  Filtreringsytelse

  Bakterier

  • E. coli > 99,9999 %
  • Koliforme bakterier > 99,9999 %
  • Shigella > 99,9999 %
  • Tyfus > 99,9999 %
  • Kolera > 99,9999 %
  • Salmonella > 99,9999 %
  • Legionella > 99,9999 %
  • Campylobacter > 99,9999 %
  • Cryptosporider 100 %
  • Giardia 100 %

  Klor og trihalometaner

  • Klor 100 %
  • Kloroform > 99,99 %
  • Dichlorobromethane >99,99 %
  • Dibromochloromethane >99,99 %
  • Dichlorodifluoromethane >99,99 %
  • Karbontetraklorid >99,99 %
  • Trichloroetylen >99,99 %
  • Tetrakloretylen >99,99 %
  • Polynukleære aromatiske hydrokarboner >99,99 %

  Metaller

  • Arsenikk > 98,3 %
  • Bly > 99,5 %
  • Aluminium > 97,9 %
  • Kobber > 98,4 %
  • Kadmium > 99,5 %
  • Jern > 73,7 %
  • Krom > 99,3 %
  • Kvikksølv > 99,5 %

  Sprøyte- og ugressmidler

  • DDT > 99,99 %
  • Simazine > 99,99 %
  • Atrazin > 99,99 %
  • Lindan > 99,99 %
  • Malathion > 99,99 %
  • Dieldrin > 99,5 %

  Annet

  • Nitritter > 99,99 %
  • Nitrater > 99,99 %
  • Partikler > 99,99 %
  • Sediment > 99,99 %
  • Alger > 99,99 %
  • CW42®-systemet utgjør en fysisk barriere til alle patogene bakterier. Systemet slutter å slippe gjennom vann før, og uten at, patogene bakterier har mulighet til å komme gjennom.
  • Ved rensing av høyt blyforgiftet vann, inneholdende 100 μg/l bly, blir blyinnholdet garantert under 1 μg/l.
  Top