I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

Om vann, den beste tørstedrikken!

Vann er den beste tørstedrikk for både voksne og barn. Vann anbefales som drikke til måltider og mellom måltider.

Jordklode i vann - Waterlogic

Vårt viktigste næringsmiddel

Vann utgjør 70 % av jordens overflate, men kun 0,1 % er tilgjengelig som drikkevann. Definisjonen på drikkevann er vann av en slik kvalitet at det kan benyttes i husholdning, næringsmiddelindustri m.m. Som kilder for drikkevann benyttes overflatevann og grunnvann, i enkelttilfeller også regnvann. Rent og sikkert drikkevann er et fundamentalt behov. Drikkevann bør imidlertid ikke være sterilt, det vil si uten smak eller sunne mineraler.

Drikkevann kalles med rette vårt viktigste næringsmiddel. Vann er helt nødvendig for å transportere næringsstoffer rundt i kroppen og opprettholde normale kroppsfunksjoner. Hos voksne personer med moderat fysisk aktivitet er omsetningen av vann omtrent 2-2,5 liter om dagen. Vann tilføres kroppen via drikke (1-1,5 liter) og mat (0,7-1 liter), og via vann som dannes ved forbrenning av karbohydrater, fett og protein (metabolsk vann, 0,3 liter).

Vann øker konsentrasjonen og bedrer yteevnen

Det daglige væsketapet må erstattes med tilførsel av ny væske, og fra et helsesynspunkt anbefales vann som beste tørstedrikk. Vann øker konsentrasjonen og bedrer yteevnen. Mister kroppen 1 % vann, minsker prestasjonsevnen med 10 %. Vann motvirker også trøtthet og hodepine. Det er bra for huden og tennene, det renser kroppen og gjør det lettere å bli kvitt avfallsstoffer. Drikker du nok vann tåler du bedre varme. Og vann er viktig for å prestere bra på trening og for at kroppen raskt skal komme seg igjen og bli klar for nye prestasjoner. Drikk gjerne vann vann til maten. Vann renser ganen, fremhever smaken på mat og styrker fordøyelsen. Vann fører til økt forbrenning og demper sultfølelsen. Noen kjenner tørste godt, mens andre ikke kjenner det før de er slitne, slappe og har vondt i hodet, altså dehydrert.

Kosthold og andre levevaner har stor betydning for folkehelsen og påvirker følgelig produktivitet og sykefravær. Tilgang til rent, friskt vann er viktig, og i tillegg er det en miljøgevinst ved å drikke renset vann rett fra springen fremfor å kjøpe vann på flaske. Langt billigere er det også.

Rent vann

Universal løsemiddelet

Vann er et av de mest aggressive løsemidler vi kjenner til. Vann kalles "universal løsemiddelet" og kan, i større eller mindre grad, brukes til å løse opp så å si alt det kommer i kontakt med. Vann løser opp den mengden materiale som er tilgjengelig, til løsningen når sitt metningspunkt, det vil si det stadium da det ikke er mulig å løse opp mer materiale i vannet. Urenheter i vann omfatter atmosfæriske gasser, mineraler, organisk materiale (noe naturlig, annet menneskeskapt), i tillegg til eventuelle materialer som benyttes til transport eller oppbevaring av vann.

Bakterier, som E. coli og salmonella, og parasitter, som cryptosporider og giardia kan forårsake alvorlige sykdommer, og til og med føre til dødsfall. Enkelte av disse, og da særlig parasittene, kan ikke kontrolleres med klordesinfeksjon. Rent vann-vannrensesystem gir full beskyttelse mot sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Metaller, som bly, kvikksølv, aluminium, arsenikk etc. kan selv i svært små doser forårsake kreft, hjerneskader, alvorlige magelidelser eller til og med dødsfall. Rent vann-systemet fjerner metall eller kontrollerer metallinnholdet.


Enkelte forurensende stoffer, som ugressmidler, pesticider, trihalometaner og andre forbindelser som dannes som følge av en reaksjon mellom klor og organisk materiale (humus) i vann, blir betraktet som ekstremt skadelige. Enkelte av disse stoffene er kreftfremkallende. Rent vann-systemet fjerner fullstendig disse forbindelsene.

Top