Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

Bakterier og parasitter i drikkvann
Bakterier og parasitter i vann

Bakterier, som E. coli og salmonella, og parasitter, som cryptosporider og giardia kan forårsake alvorlige sykdommer, og til og med føre til dødsfall. Enkelte av disse, og da særlig parasittene, kan ikke kontrolleres med klordesinfeksjon. Rent vann-vannrensesystem gir full beskyttelse mot sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Bakterier i vann

Smitte er livstruende for personer med nedsatt immunforsvar

Cyster kan bli funnet i nesten alle vannforsyningskilder. Én enkelt Cryptosporidium-cyste er alt som trengs for å bli infisert. Og er en først smittet, er en bærer av sykdommen resten av livet.

Smitte er livstruende for personer med nedsatt immunforsvar. Både Cryptosporidium og Giardia er motstandsdyktige overfor klor.

Parasittisk protozo-Cryptosporidium er utbredt i naturen og smitter et stort antall verter, inkludert gårdsdyr og husdyr. Protozo blir overført til vannforsyningskilder gjennom dyreekskrement. Disse organismene utvikler seg til oocyster, noe som gjør at de kan overleve i lange perioder i vann (opptil 18 måneder) mens de venter på å bli plukket opp av en passende vert. Når verten først er smittet, blir vedkommende en bærer på livstid og kan få tilbakefall. Hos normale pasienter fremkaller Cryptosporidium selvbegrensende gastroenteritt som varer i to eller tre uker. Hvis pasienten har et redusert immunforsvar (som er tilfelle med aids- og kreftpasienter), kan en infeksjon være livstruende. Cryptosporidium er en vanlig dødsårsak blant aids-pasienter, der enkelte fikk parasitten før de ble HIV-smittet. Fordi Cryptosporidium bæres hele livet, må mennesker med HIV-smitte eller som er i høyrisikogrupper unngå smitte.

​Cryptosporidium er svært vanlig i drikkevannkilder

Cryptosporidium er svært vanlig i drikkevannkilder, og ble funnet i over halvparten av drikkevannprøvene som ble tatt i en studie av britisk springvann som ble gjort av Department of Environment. Den samme situasjonen gjenspeiles i USA. Det skal bare én enkelt Cryptosporidium-cyste til for å bli smittet. Cysten måler kun 4-7 mikroner i bredden og er derfor svært vanskelig å fjerne fra vann ved hjelp av konvensjonell behandling. De er også motsandsdyktige overfor klor.

Giardia lamblia er også en sykdomsfremkallende oocyste. I USA forårsaker Giardia 52 % av de vannbårne sykdommene. Til forskjell fra Cryptosporidium kan den behandles med antibiotika. Det er ansett som endemisk i USA, der det er anslått at 15-20 % av befolkningen er bærere av sykdommen.

vannbårne sykdommene

Top