I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

Nitrater i drikkevann

Nitrater i vann kan forårsake kreft. Nitratforurensning vil bli verre, ikke bedre.

Nitrater i vann øker risikoen for methemoglobinemi, en sjelden blodsykdom som rammer spedbarn som mates med flaske, der måltidet tilberedes med springvann, selv om dette kokes først. En er også bekymret for effekten av nitrater på andre aldersgrupper, fordi biproduktene som produseres når nitratene brytes ned i kroppen, har blitt bevist å være kreftfremkallende.

I de senere årene har nitratnivåene i springvann økt jevnt. Den største grunnen til denne økningen er at nitrogenbasert kunstgjødsel filtreres gjennom grunnfjellet og renner ut i vannforsyningskildene. Det vil ta tiår før disse gjødselstypene har blitt skylt ut på en naturlig måte, og det er lite som kan gjøres for å fremskynde denne prosessen. Metoder for å fjerne nitrater fra vann i en stor skala er både innviklede og dyre. Det eneste vannverkene kan gjøre for øyeblikket er å blande vann fra forskjellige vannreservoarer for å spe ut vann som har høye konsentrasjoner av nitrat.

Nitrater i drikkevann

Klor i drikkevann

Klor i drikkevann

Klor tilsettes vann som et desinfeksjonsmiddel. Klor reagerer med andre substanser i vannet og produserer kjemikalier som kan forårsake kreft. Klor gir vannet også en ubehagelig lukt og smak.

Dr. Robert Morris ved Wisconsin Medical School sa: "Jeg er helt overbevist om at det er en sammenheng mellom kreft og klorert drikkevann".

Klor er omfattende brukt i vannforsyningskilder som en steriliserende middel. Klorering er ikke totaleffektivt som metode for fjerning av bakterier, og gir drikkevann en ubehagelig smak og lukt. Andre bivirkninger av klorering er imidlertid mer urovekkende.

Klor reagerer med organiske stoffer i vann og danner en gruppe forbindelser kjent som desinfeksjonsbiprodukter (DBP), som er skadelige. De undersøkes av toksikologer på grunn av kreftfremkallende virkninger.

Verdens helseorganisasjon har satt en sikkerhetsgrense på 20 mikrogram DBP pr. liter springvann, men en omfattende undersøkelse av drikkevann av Friends of Earth i 1990 viste at grensen ble oversteget i nesten alle deler av Storbritannia. DBP-konsentrasjon er mye høyere i Nord-Amerika (opp til 10 ganger), fordi det brukes for mye klor. Dette er bekymringsverdig fordi amerikansk forskning, som er publisert i American Journal of Public Health, viser at det er en forbindelse mellom DBP i vann og kreft i blære, endetarm og tykktarm. Amerikanere som drikker klorert vann har 25 % større sjanse for å utvikle blærekreft enn de som ikke drikker dette vannet.

Top