• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  UV-rensing:
  Bli kvitt bakterier i drikkevannet

  Sammenlignet med mange andre land har vi i Norge det faktisk veldig bra når det kommer til drikkevann. Vi er vant til å kunne drikke rent vann direkte fra springen og trenger ikke tenke på om det er trygt å drikke. Men hvor rent vann har vi egentlig i Norge og hvilke risikoer er assosiert med ”vanlig vann fra springen”?

  Det rapporteres om flere og flere tilfeller av urent vann landet rundt og Giardia-utbruddet som slo til i Bergen i 2004 gjorde folk mer oppmerksom på farene og fremfor alt konsekvensene av bakterier i drikkevannet vårt. I gjennomsnitt forekommer det en alarm i uken om dårlig vann der befolkningen i det berørte området blir bedt om å koke vannet før de drikker det. Årsaken til at man generelt sett ikke hører så mye om disse utbruddene er at advarselen som oftest kun sendes ut lokalt. Av og til skjer det større utbrudd som skaper overskrifter i avisene.

  Vi kommer i denne artikkelen til å skrive om hvordan disse bakteriene kommer inn og sprer seg i vannledninger, hvordan man kan oppdage forurenset vann og hva det gjør med kroppene våre.


  1/3 av landets vannledninger er fra før 1971

  Hvorfor blir vannet vårt forurenset?

  Selv om vannverkene i Norge generelt holder høy standard så skjer det i blant utbrudd som gjør at mange personer blir syke på samme tidspunkt. Det finnes tilfeller der bakterier og mikroorganismer “sniker” seg forbi renseverkene p.g.a. utilstrekkelig filtrering og havner til slutt i forbrukernes vannledning. Disse bakterier og forurensinger til også oppstå etter rensing i selve ledningene som transporterer vannet til forbrukerne. Hele 1/3 av landets vannledninger er fra før 1971 så selv om renseverkene gjør det de skal så er det svært vanskelig å ha full kontroll på kvaliteten på vannet helt til det kommer i glasset.

  Husholdninger som får vann fra egne brønner løper en enda større risiko for å rammes av dårlig vann ettersom disse brønnene generelt har dårligere filtrering og rensing enn kommunalt vann.

  Hvordan oppdager man dårlig vann?

  Forurenset vann kan oppdages på måter avhengig av hva kilden til forurensingen er. Misfarging av vanner er den enkleste måten å oppdage at noe er galt med vannet.Ofte blir vannet brunaktig når det foregår reparasjonsarbeid i området. Denne er nesten alltid ufarlige avleiringer og pleier å forsvinne om man lar vannet renne en stund.

  Oppdager du brunt vann kan det være en god idé å høre med naboene om de har samme problem, det kan også være lurt å sjekke hjemmesiden til vannverket og se om det finnes noe informasjon om pågående arbeid.

  Det finnes også tilfeller der drikkevannet lukter ille og da finnes det en del ulike indikasjoner på hva lukten kommer fra:

  Drikkevannet lukter eller smaker dårlig

  “Råtne egg”

  Lukter vannet ditt som råtne gamle egg kan det bety unaturlig høye mengder svovel. Dette kan oppstå om vannet blir stillestående over lang tid.

  Mose og jord

  Dersom vannet lukter muggent og gammelt kan det bety at mikroorganismer har satt seg i vannledningene. Disse organismene filtreres bort i renseverket men kan oppstå i vannledningene som transporterer vannet til springen din.

  Jern og metall

  En tydelig smak av jern og/eller metall indikerer større mengder avleiringer fra gamle jernrør som utgjør hoveddelen av det eldre delen av vannettet.

  Plast og gummi

  Om du akkurat har flyttet inn i et nybygget hus eller om nye rør har blitt montert i din bolig kan vannet i begynnelsen ha en mild smak av plast og gummi.

  Olje og bensin

  Smaker vannet av bensin eller olje har det antakeligvis oppstått en lekkasje av en eller annen sort i nærheten av en brønn eller ledning.

  Vann som ikke har blitt filtrert ordentlig eller som på annen måte har blitt forurenset kan utgjøre en stor helserisiko om du drikker det over en lengre periode. Drikkevann forurenset av kjemikalier har vist seg å være kreftfremkallende! Mikroorganismer og bakterier i vannet gir i mange tilfeller kraftige magesmerter, kvalme eller oppkast.

  Avleiringer og bunnfall gir dårlig smak og lukt. Gjennom å aldri ta springvannets kvalitet for gitt og være oppmerksom på dets smak og lukt reduserer risikoen for at du blir syk.

  Avleiringer og bunnfall gir dårlig smak og lukt. Gjennom å aldri ta springvannets kvalitet for gitt og være oppmerksom på dets smak og lukt reduserer risikoen for at du blir syk.

  Rent vann i hjemmet

  Generelt sett så skal man som privatperson ikke behøve å være urolig for om drikkevannet skal være dårlig. Det finnes likevel tilfeller der det kan være en god idé å sjekke springvannets kvalitet. Bor man for eksempel i et gammelt hus med gamle vannrør er det viktig å få vannet testet, dette gjelder selv de hus som har en egen brønn. Det er veldig enkelt å få vannet sjekket og analysert av eksperter, for eksempel kan man bestille et “test kit” fra Valdres Lab som man sender tilbake i posten og får svar på analysen.

  Rent vann på arbeidsplassen

  Som bedrift ønsker man alltid at drikkevannet på jobben er rent. Det er umulig å ha 100% kontroll på tilstanden på vannledningene i bygget og i mange tilfeller leier man lokalene. Ved å installere en vannautomat på jobben slik at vannet blir UV-filtrert, sikrer at eventuelle bakterier og mikroorganismer elimineres før de kommer i glasset til dine ansatte eller eventuelle kunder.

  Waterlogic har funnet frem en rekke modeller som er utrustet med den unike UV-renseteknologien Firewall, slik at man kan få rent UV-filtrert vann på jobben. Denne rensemetoden retter UV-lys direkte mot vannutløpet, noe som innebærer at 99,9999% av alle eventuelle bakterier, virus og mikroorganismer fjernes. Les gjerne mer om vår unike rensemetode Firewall her.

  Selv om det naturligvis alltid er viktig at drikkevannet på jobben er rent, finnes det steder der det er et ekstra behov for UV-rensing av vannet for å holde det rent og sikkert. Ettersom sykehus, aldershjem, sykehjem og andre helse- og sykehus behandler folk som allerede har en sviktende helse og nedsatt helsetilstand ønsker man å unngå et plutselig utbrudd av forurenset vann når pasientene. Med en vannautomat fra Waterlogic utstyrt med UV-rensing holder du eventuelle bakterier og mikroorganismer borte fra dine kunder og pasienter, og alle kan nyte rent UV-filtrert vann.

  Det er også viktig å vite at alle våre vannautomater som kobles direkte til vannforsyningen også skal være utrustet med et vannrensingsfilter som filtrerer bort mesteparten av bunnfall, lukt og urenheter. Det gir i kombinasjon med UV-filtrering et rent, kaldt og trygt drikkevann!

  Waterlogic UV-rensing eliminerer

  Med Firewall™ UV-rensingsteknologi, fjernes 99,9999% av alle eventuelle bakterier, virus og mikroorganismer.

  Konklusjon

  Vi har i denne artikkelen sett på risikoer og konsekvenser av forurenset drikkevann. Forhåpentligvis har du nå kunnskap om hvordan man oppdager forurenset vann og hva det kan bety. Vi håper til og med at du har fått litt mer informasjon om hvilke alternativer som finnes, for eksempel UV-filtrert vann, slik at du hele tiden kan sikre en god kvalitet på drikkevannet, både hjemme og på jobben.