Nordmenn drikker mye kaffe

Publisert av Rita Tvede Bartolomei. 03 november 2018

Nesten 70 prosent av Norges befolkning drikker kaffe hver dag. Og vi foretrekker den svart. Kun finnene drikker mer kaffe enn oss verdensbasis, viser den årlige Kaffeundersøkelsen.

- Den årlige vane- og forbrukerundersøkelsen viser at den kaffedrikkende delen av befolkningen er stabilt høy i Norge og at vanene ikke endrer seg så mye over tid. Om vi ser utviklingen over tid, er forbruket forholdsvis stabilt, konkluderer informasjonskonsulent i Norsk Kaffeinformasjon, Bjørn Grydeland, i en fersk artikkel om kaffekonsum på opplysningskontorets nettsider fra august 2017.

Mindre svinn, lavere tall

I artikkelen kommer det også frem at en gjennomsnitts nordmann faktisk konsumerte 8,6 kilo råkaffe i 1966, mot 10,7 kilo i 1982 og 1992. Konsumet for 2016 lå på 8,9 kilo råkaffe per innbygger.

Grydeland argumenterer at nedgangen i totalkonsumet de siste årene, ikke kun kan forklares med at folk drikker mindre kaffe.

- Det er flere mekanismer som vil påvirke forbruket, både utviklingen innen teknologi, generelle forbrukertrender og befolkningssammensetningen. Utviklingen innen en-kopps-løsninger både hjemme og på arbeidsplasser medfører mindre svinn, påpeker han i samme artikkel.

Rundt 80 prosent av all kaffen vi drikker brennes i Norge. Resten importeres som brent kaffe. Espresso, kapsler, pods, instant og liquid utgjør en stor del av dette.

Elsker morgenkaffen

Den første kaffekoppen er den viktigste, og mange nordmenn sier de nyter den første koppen på morgenen, alene eller til frokosten.

Det er også denne kaffekoppen som mange mener de er mest avhengige av.

64 prosent av de spurte i undersøkelsen fra 2016 sa de drakk sin første kaffekopp tidlig om morgenen, 8 prosent drakk sin første kaffekopp på vei til jobb, mens 53 prosent drakk den først på jobb.

Sammenlignet med resten av landet viser undersøkelsen at Oslo-folket synes den første kaffekoppen på jobben om morgenen, er den viktigste for dem.

Svart kaffe slår alt

Tre av fire drikker kaffen svart. Nord i landet drikker nesten ingen kaffe med melk, mens dette blir vanligere jo lenger sørover man kommer.

En høyere andel menn (78 prosent) drikker svart kaffe. Blant befolkningen er det de som er bosatt på Vestlandet, midt Norge og i Nord Norge, som foretrekker kaffen svart.

Caffé latte og lignende drikkes i større grad av folk i Oslo (28 prosent), og blant dem som drikker kaffe ukentlig eller sjeldnere.

Kun finnene drikker mer

Nordmenn har alltid drukket mye kaffe, sammenlignet med befolkningen i resten av verden. Faktisk er det kun finnene som slår oss på kaffekonsum – en tendens som har vedvart i flere tiår.