En kopp miljøversting?

Publisert av Karoline Åfløy. 09 november 2018

Norge regnes som en av verdens største kaffedrikkende nasjon, og vi drikker i snitt 3,7 kopper kaffe hver eneste dag. Det utgjør nærmere 12,8 millioner kaffekopper per dag i hele Norge.

Vi er opptatt av kaffe og utforsker stadig nye eksotiske bønner av høy kvalitet. Men kaffe er dessverre ikke veldig bra for miljøet.

Kaffedyrking, bearbeiding, transport og forbruk har store miljøpåvirkninger både lokalt og globalt. Også emballasje og energi- og vannforbruk under kaffelaging medfører stor miljøbelastning. Hva må til, må vi slutte å drikke kaffe for å redde miljøet? Finnes det grønnere måter å drikke kaffe på?

Kaffens skyggeside

Mye av dagens kaffe blir dyrket i områder i det globale sør, gjerne i tropiske og subtropiske fjellområder. For å opprettholde dagens enorme kaffeproduksjon kreves store mengder jordbruksområder. Dette har blant annet ført til avskoging i flere land, og hele 37 av 50 land med høyest avskogingsrate er også store kaffeproduserende land.

Miljøeffektene avhenger av dyrkingsmetodene, og vi skiller mellom sol- og skyggedyrket kaffe. Skyggekaffe vokser i ly av høyere trær og vekster, og krever tradisjonelt sett lite gjødsling og sprøytemidler, dette tar den naturlige floraen seg av. Solkaffe dyrkes, som navnet tilsier, i sola, og er derfor avhengig av sprøytemidler og kunstgjødsel. Kaffefarmer som dyrker solkaffe kan bruke jevnere marker som legger til rette for mekanisert drift. Intensiv kaffedrift tærer på jordsmonnen, og man blir nødt til å gradvis utvide markene og ta mer plass.

Videre, fra selve kaffeplantene, står miljøutfordringene i kø. Plantene krever store vannressurser, og eksporten til land på andre siden av kloden etterlater solide CO2-spor. Men nå skal vi ikke svartmale kaffedrikkingen helt, vi kan fortsatt kose oss med en kopp kaffe med samvittigheten i behold. Det er nemlig mye som kan gjøres for at miljøavtrykkene blir litt mindre.

Hvordan kan din kaffekopp bli mer miljøvennlig?

  • Det finnes flere kaffeprodusenter som fokuserer på økologisk og miljøvennlig kaffe. Mindre produsenter dyrker fortsatt kaffe i skyggen som blir eksportert over hele verden. Se etter økologisk merking eller Fairtrade, det finnes uttallige typer både i dagligvarebutikker, spesialbutikker og på nett.
  • Du kan velge en kaffemaskin som er miljøvennlig produsert og bruker lite strøm. Svanemerket har også utviklet krav til profesjonelle kaffetjenester.
  • Unngå kaffesvinn! Ikke brygg mer enn du klarer å drikke, bruk riktig mengde vann og oppbevar kaffen riktig for langvarig god kvalitet.
  • Ikke kast kaffegruten. Den kan for eksempel brukes til kompost eller gjødsel. Kaffegrut kan også gjøre nytte for seg i hagejorda, som våpen mot irriterende brunsnegler, eller du kan lage en deilig kroppsskrubb.
  • Kaffekapsler er ikke så ille som først antatt. Ikke bare hjelper de deg med å dosere kaffen riktig, nå finnes det også miljøvennlige kaffekapsler som er biologisk nedbrytbare. Men husk å resirkulere.

Ønsker du en skikkelig kaffeopplevelse på arbeidsplassen?

Kaffemaskin med kvern