Hva er koffein?

Publisert av Rita Tvede Bartolomei. 01 november 2018

En kopp kaffe er så hverdagslig, men det er i realiteten en kompleks drikk med flere aktive stoffer. Koffein er ett av dem, og en kaffekopp kan inneholde alt fra 50 til 300 gram koffein.

Men hva er egentlig koffein?

Koffein er et alkaoid og et sentralstimulerende stoff. Kjemisk er det satt sammen av en seksleddet og en femleddet ring med to felles karbonatomer: Det gjør at den er del av purin-familien og tilhører stoffgruppen metylxantiner.

Metylxantiner omfatter også teofyllin, som særlig finnes i te, og teobrimin som spesielt er tilstede i kakao. Koffein stimulerer hjernevirksomheten og åndedrettssenteret. Dessuten motvirker koffein søvnighet og tretthetsfornemmelser. Koffein øker utskillelsen av urin og er vanndrivende. Det er også et stoff som utvider arteriene i hjertet, men innsnevrer blodårene i hjernen.

Robusta-kaffebønner inneholder nesten dobbelt så mye koffein som Arabica-bønner.

For mye gir ubehag

Samtidig har koffein en svak smertestillende effekt, og det inngår derfor i noen typer legemidler som hodepinetabletter og migrenemedisin. Koffein har mange av de samme egenskapene som andre avhengighetsskapende midler, men det regnes ikke som et narkotisk stoff, ei heller et helsemessig og samfunnsmessig problem.

Om du inntar for mye koffein vil du føle ubehag, slik som hjertebank, uvelhet, urolig mage og svimmelhet.

Det er mulig å dø av for mye koffein – men da må du drikke rundt 100 kopper kaffe på en gang. En dødelig dose utgjør 3 til 20 gram koffein, alt etter toleranse for stoffet. Helsemyndighetene i Norge minner om at ungdom og gravide bør være ekstra varsomme med inntak av koffein.

Bedre hukommelse med koffein

Koffeinet når blodet via opptak i tarmen. Toppnivået av koffein i blodet er nådd etter rundt 30 til 45 minutter. Halveringstiden kan være alt fra 3 til nærmere 6 timer.

Studier gjort ved John Hopkins University i USA, tyder derimot på at koffein gir bedre hukommelse så lenge som 24 timer etter inntak. Testpersonene fikk en koffeindose som tilsvarer litt mer enn en vanlig kopp kaffe.

- Studien vår peker mot at rundt 200 milligram koffein er den doseringen som gir den beste styrkende effekten på hukommelsen. Vi har visst hele tiden visst at koffein har kognitivt forsterkende egenskaper, men det har aldri før vært undersøkt i hvilken grad stoffet gjør det lettere for oss mennesker å huske ting, sier forsker ved universitetet, Michael Yassa i en pressemelding.