Kaffe gir ikke økt risiko for kreft

Publisert av Rita Tvede Bartolomei. 04 mars 2019

Drikker du mye kaffe? Er du redd det øker kreft-risikoen? Ny norsk forskning tyder på at du kan slutte å bekymre deg, selv om du drikker mer enn 5 kopper daglig.– Vår konklusjon er at selv ved et høyt konsum av kaffe så øker du ikke risikoen for å få kreft, Det var ganske mange kunnskapshull i forskningen som tok for seg kreft og kaffe. Vi hadde som mål å fylle disse hullene. Det er mange ting som spiller inn i forskningen. Forskjellige forskningsmetoder og forskjellige typer kaffe, for eksempel med eller uten filter, gir forskjellige resultater. Derfor er det vanskelig å stole blindt på all forskningen som er på feltet, sier Marko Lukic, doktorgradsstipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, til NRK Troms i slutten av oktober 2018.

Hans forskning viser at selv opp mot 7 kopper kaffe daglig ikke er kreftfremkallende. Det lover bra for kaffetørste nordmenn, som befinner seg i verdenstoppen når det det gjelder å drikke kaffe.

Pålitelige resultater

Doktorgradsavhandlingen til Lukic har konkret forsøkt å finne ut av om kaffedrikking kan øke eller redusere risikoen for å utvikle kreft.

Det statistiske grunnlaget har han blant annet hentet fra forskningsprosjektet «Kvinner og Kreft»,der over 170 000 norske kvinner ble fulgt over flere år.

– Gjennom Kvinner og Kreft-studien har vi omfattende informasjon om livsstil, atferd og kosthold. Dermed har vi klart å kontrollere resultatene opp mot andre faktorer som kan spille inn på kreftrisikoen, som for eksempel røyking. På den måten har vi fått ganske så pålitelige resultater, sier veilederen til Marko Lukic, Tonje Braaten, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT, i samme NRK-artikkel.

Sprikende råd om kaffedrikking

Meningene om hvorvidt kaffe er helseskadelig eller helsebringende har vært delte i flere år. Dessuten har forskjellige forskningsresultater spriket i sine konklusjoner. Så sent som i 2017 advarte Helsedirektoratet om at kaffe som ikke er filtrert gjennom papir, gir økt kolesterol. Men samme år viste en studie fra UiT Norges arktiske universitet at kaffedrikking reduserer risikoen for blodpropp med hele 30 prosent. Annen forskning har slått fast at kaffe gir lavere risiko for diabetes, demens og en rekke hjerte- og karsykdommer.

I mars 2018 avgjorde en dommer i California at kaffebarer måtte merke kaffen som kreftfremkallende. Kreftrisikoen ved kaffe skulle visstnok komme av at kaffebønner har vært gjennom en brenneprosess. Brenneprosessen gjør at kaffebønner inneholder stoffet akrylamid, som regnes for å være kreftfremkallende.

Likevel viser blant annet nyere forskning fra Hardvard University i USA at dette ikke stemmer for kaffe.

Kaffe kan beskytte noe mot kreft

UiTs Marko Lukic har i sin forskning i tillegg oppdaget at kaffe kan redusere risikoen for å utvikle enkelte typer kreft, som for eksempel livmorkreft og bukspyttkjertelkreft. Men han presiserer ovenfor NRK at det er lite som tyder på at kaffe har en veldig sterkt forebyggende effekt. – Jeg vil likevel ikke bruke kaffe som et forebyggende middel mot kreft, for å si det sånn, sier Lukic til NRK.

Vil du lese hele avhandlingen til Marko Lukic? Du finner den her.

Ønsker du en skikkelig kaffeopplevelse på arbeidsplassen?

Kaffemaskin med kvern