Slik påvirker klimaendringene kaffeproduksjonen

Publisert av Rita Tvede Bartolomei. 04 November 2018

Klimaendringene endrer verdens kaffeproduksjon. Men produksjonen påvirker også klimaet negativt. Samtidig øker etterspørselen etter kaffe.

- Mange mener nå at den største utfordringen for kaffebransjen er klimaendringer. Allerede i dag har klimaendringer gjort at kaffe er problematisk å produsere, eller ikke lenger kan produseres, på de tradisjonelle stedene. Økende etterspørsel etter kaffe gjør også at produksjonen blir intensivert: Slik fører kaffeproduksjon i seg selv til klimaendringer sier Heidi Furustøl, daglig leder for Initiativ for Etisk handel (IEH).

Krever mye vann

Kaffeproduksjon krever mye vann, og det har negative konsekvenser for miljøet. For å lage en kopp kaffe på rundt 125 ml kreves det 130 til 140 liter vann, ifølge Water Footprint Network.

- Det kritiske problemet er ikke i det norske kjøkken, men i landet hvor kaffe dyrkes og foredles. Såkalt «Wet-milling», våt kverning av kaffe, er den mest vanlige metoden for å prosessere kaffebønnene og slik fjerne fruktkjøttet. Det krever mye vann og er et stort problem, sier Furustøl.

Deler av verdens kaffeproduksjon må flyttes til nye steder på grunn av klimaendringene.

- Dette igjen kan være utfordrende for allerede pressede jordbruksområder, eller ved at eksempelvis regnskog ryddes til fordel for kaffeproduksjon. Regnskogen er igjen viktig for klima, hvilket gjør at problemene for kaffeindustrien eskalerer, forklarer Heidi Furustøl.

Tar problemet på alvor

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kaffeinformasjon, Bjørn Grydeland, sier verdens kaffeindustri tar problemstillingen på alvor.

- Derfor investeres det betraktelige midler for å ruste verdens kaffeproduksjon til å møte både økende etterspørsel og klimautfordringene som truer. Kaffe er i utgangspunktet et billig produkt og vi må forvente at prisen vil gå opp. Hvordan norske forbrukere vil reagere er vanskelig å si. Men det er jo generelt økt betalingsvilje for kvalitetsprodukter, sier Grydeland.

I internasjonal sammenheng har klimautfordringen lenge vært på dagsorden. I 2017 arrangerte også Norsk Kaffeinformasjon et stort seminar hvor temaet ble belyst.

Flere krysninger av arter?

Robusta-planten produserer mer kaffebønner enn Arabica-planten, og er mindre sårbar for skadedyr og sykdom. Den trenger ikke de samme optimale forholdene mellom varme og fuktighet. Men den har også bitrere smak, og mer koffein. Robusta regnes i tillegg som en kaffetype av lavere kvalitet.

- Jeg tror vi vil se nye og mer hardføre kaffesorter fremover. Sannsynligvis vil vi også oppleve at andelen Robusta-kaffe fortsetter å øke på markedet. Mange vil mene at dette vil føre til dårligere kvalitet, men det skal bli spennende å se. Robusta-andelen på det norske markedet har til nå alltid vært svært lav, tilføyer Bjørn Grydeland.

Han sier norsk kaffeindustri består av forholdsvis små aktører som kjøper kaffe av høy kvalitet.

- Deres relasjoner til produsenter er gode og de er villige til å betale for kvaliteten. Således har ikke norske kaffebrennerier uttrykt så stor bekymring for tilgangen på kaffe, sier Grydeland.

Les også: De mest populære kaffebønnene

Økt temperatur - mer regn

Allerede for over fem år siden kom klimaendringenes påvirkning på verdens kaffeproduksjon på medias dagsorden. Temaet ble blant annet belyst i en artikkel produsert av NRK for Forskning.no i 2011.

Temperaturen i Colombia, som etter Brasil er den største Arabica-produsenten i verden, har steget med 0,56 grader celcius de siste tretti årene. I noen fjellregioner har økningen vært dobbelt så høy, ifølge Cenicafé som er Colombias nasjonale forskningssenter på kaffe.

- Dette kan utgjøre en stor forskjell for kaffeplanten. Selv om temperaturen øker bare litt, kan det forstyrre veksten og føre til mer sykdom, uttalte Néstor Riaño ved Cenicafé, til Forskning.no.

Når det i tillegg kommer 25 prosent mer nedbør enn tidligere, får det negative konsekvenser for blomstring av kaffeblomstene, og modning av kaffebønnene.

Trenger perfekte forhold

Riktig kombinasjon av temperatur, regn og tørke må til for at kaffeplanter skal produsere bønner som modnes riktig og beholder smaken.

Varmere vær og mer nedbør, fører også til økte problemer med sopp og skadedyr. I et intervju med New York-times i 2011 uttalte kaffespesialist Peter Baker at kaffeproduksjonen er truet av global oppvarming. Utsiktene for Arabica-kaffen er spesielt dårlig. Han er kaffespesialist ved CABI, en internasjonal jordbruks- og miljøorganisasjon i Storbritannia.

Hvilke konsekvenser eventuelt økte priser får innen det store profesjonelle markedet, er vanskelig å si, ifølge Bjørn Grydeland.

- Men her vil ofte pris være utslagsgivende. Så man kan så klart frykte en negativ konsekvens dersom kaffe kun blir sett på som en kostnad. Skulle det gå riktig ille med verdens kaffeproduksjon vil trolig kaffe bli et luksusprodukt som vi unner oss innimellom, sier han.