Vi vil ha etisk kaffe

Publisert av Rita Tvede Bartolomei. 12 November 2018

Kaffebransjen ser nå at det vil lønne seg med bærekraftig produksjon. Kaffeprodusenten Colombia har som mål å kun dyrke bærekraftig kaffe innen 2027.

- Kaffeproduksjon har i årevis syndet mot miljøet. Bransjen har også fått mye dårlig presse for dårlige og uetiske arbeidsforhold. Derfor valgte vi for flere år siden å ta ansvar, og er bevisste på hvor vi kjøper kaffebønner fra. Plantasjene skal ikke ha slave- eller barnearbeid, og menneskene som bor og jobber der skal ha gode arbeids- og boforhold. Dessuten må de ha gode lønninger og ikke-forurensende produksjon. All vår kaffe er 100 prosent CO2-kompensert, og er enten Fairtrade eller UTZ-merket, forklarer Bjørn Kåsin, salgssjef i Arvid Nordquist.

Arvid Nordquist er en familieeid, svensk kaffeprodusent som har eksistert siden 1884. De har nå vært på det norske markedet i rundt ni år.

Planter nye trær

Avskoging står for rundt 17 prosent av verdens utslipp av klimagasser. Derfor er planting av trær et viktig tiltak for å redusere global oppvarming. Arvid Nordquist startet i 2011 et skogplantings-prosjekt sammen med FN-selskapet Plan Vivo.

- Vi startet i Nicaragua, og har nå utvidet til mange flere steder i Sør-Amerika. Her plantes ny skog der hvor det har vært avskoging på grunn av kaffeproduksjon, sier Bjørn Kåsin.

Arvid Nordquist Classic er den eneste kaffen i Norden som er 100 prosent klimakompensert.

- Kaffen vår er sporbar for kundene helt tilbake til produksjonsleddet. Vi ønsker at vår miljøprofil faktisk er reell, og ikke kun tomme løfter, tilføyer Kåsin.

Colombia vil gjøre helomvending

Sør-amerikanske Colombia, som er en storprodusent av kaffe, har nå en ambisiøs målsetning: De vil legge om til 100 prosent bærekraftig kaffeproduksjon innen 2027.

I følge The Colombian Coffee Federation (FNC), produserer allerede rundt 42 prosent av kaffefarmene i Colombia kaffe som har en eller annen form for bærekraftig sertifisering.

Men siden kaffeproduksjon er så viktig for økonomien i landet, ser kaffeprodusentene nødvendigheten av å legge helt om til bærekraftig produksjon innen 10 år.

Den internasjonale kaffeavtalen som ble inngått mellom kaffe-eksportører og kaffe-importører i 2007, hadde som en hovedmålsetning å fremme mer bærekraftig kaffeproduksjon. Avtalen ble inngått mellom medlemmene i The International Coffee Organization (ICO).

Ved å sette mer søkelys på de negative effektene av ikke-bærekraftig og forurensende produksjon, er målsetningen for ICO at flere kaffeprodusenter gjør om på sine produksjonsmetoder.

Det forbrukerne vil ha

For mindre enn ti år tilbake var norske forbrukere mindre opptatt av bærekraftig kaffe. Men nå har trenden snudd fullstendig.

- I 2011 brydde få seg om bærekraftig og etisk kaffeproduksjon. Nå er det ekstremt viktig for våre kunder. Jeg tror klimaforandringer; slik som mer ekstremvær og flommer, har gjort folk mer bevisste. På miljøfronten kan kaffebransjen gjøre et stort bidrag, siden kaffe tross alt er verdens nest største handelsvare. Kun olje er større, forklarer Bjørn Kåsin i Arvid Nordquist.

Se etter disse 6 merkene på kaffeposen

UTZ Certified er en merkeordning og et program for bærekraftig jordbruk som ble lansert i 2002. Organisasjonen retter seg mot kaffe, te, kakao og andre produkter.

Rainforest Alliance garanterer at råvarene er produsert under verdige og miljøvennlige forhold. Årlig gjennomfører Rainforest Alliance kontroller på gårdene som er med i ordningen.

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel, styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser.

KRAV er en kontrollforening for økologisk produksjon. KRAV har som mål å gjennomføre en langsiktig bærekraftig og fra forbrukerens synsvinkel trygg produksjon av mat og andre produkter av høy kvalitet.

EU Økologisk ble i 2010 EUs logo for økologisk produksjon, og er obligatorisk på alle ferdigemballerte økologiske matvarer.

Debio -godkjenningen brukes på alle økologiske matvarer som produseres i Norge. Økologisk kaffe betyr at bønnene er dyrket uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel. Merket er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Kilde: Kaffe.no