Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Waterlogic - en moderne bedrift som tenker fremtidsrettet

  Waterlogic Norge jobber hele tiden med å forbedre våre produkter, prosedyrer og rutiner for å sikre etisk handel og et miljøvennlig tankesett.

  3 vannmaskiner

  Vår virksomhetspolicy

  Waterlogic Norge skal være en pålitelig og serviceorientert leverandør gjennom effektiv planlegging og god kommunikasjon med kunden. Vi skal være omstillingsdyktige og gjennomføre punktlige leveranser og serviceoppdrag. Waterlogic som konsern er svært opptatt av å være miljøvennlig og etisk i vår forretning. Vi produserervåre Waterlogic vannmaskiner fra egen fabrikk der vi sørger for at HMS og rettferdige lønninger blir ivaretatt for våre ansatte. Utover det er alle våre kaffemaskiner og øvrige vannmaskiner produsert i Europa under forhold som ivaretar HMS, miljø og rettferdige lønninger. Produktene er 100 % gjenvinnbare og inneholder ikke kjemikaler som kan være skadelig for hverken forbrukerne eller miljøet. Produktene er merket i energiklasse A+ eller bedre.

  Vi vil arbeide for å kontinuerlig forbedre vår virksomhet ved å:

  • Tilstrebe og forstå kundenes, markedets og omgivelsenes nåværende og fremtidige behov, samt innfri deres, myndighetenes og eierenes krav og forventninger.
  • Ha kontinuerlig fokus på forbedring av prosesser og metoder med oppdaterte teknologiske verktøy, og forsøke å utvikle en forbedringskultur gjennom hele bedriften.
  • Involvere medarbeidere for å skape samhørighet, engasjement og eierforhold til arbeidsprosesser og arbeidsmiljø.
  • Løpende vurdere muligheter for alternativ transport av varer og tjenester med f. Eks Elbil-løsninger
  • Redusere vårt klimafotavtrykk gjennom målrettet arbeid basert på identifiserte aspekter som f. Eks. CO2 avtrykk.
  • Ha målrettet fokus på gjenbruk og resirkulering av maskiner, produkter og emballasje.
  • Tilby Svanemerket kaffetjeneste som stiller krav til sertifiserte forbruksvarer, både økologisk og sosialt. Likeledes kjøretøy, service, maskiner og rutiner, må oppfylle spesifikke krav og benyttes effektivt.
  • Til enhver tid følge de miljømessige krav som stilles av gjeldende lover og forskrifter og andre interessenters krav vi har sluttet oss til.

  Detta bekreftes gjennom våre ISO-sertifikater 9001 og 14001

  Stockholm 3. juni 2022, Mattias Källemyr, CEO

  Avfallshåndtering og avfallsminimering

  Vi er medlem av returordningen Elretur, og vi leverer varer og service med el-varebil så langt mulig.

  Flaskene som benyttes til våre kildevannskjølere går i et pantesystem som sikrer at de blir gjenbrukt så mange ganger som mulig. Alle våre avdelingskontorer benytter seg av kildesortering og defekte kjølere returneres til spesialavfallsstasjon i en fast avtale.

  • Alle våre vannmaskiner og kaffemaskiner er 100 % resirkulerbare
  • All vår emballasje blir resirkulert
  • Alle våre filter er nedbrytbare
  • Vi ivaretar vårt produsentansvar for retur av emballasje til Elretur.

  elretur logo

  www.elretur.no

  Avfallshåndtering og avfallsminimering

  Etisk handel

  Miljøet

  Etisk handel

  Vi setter krav til leverandørkjeden, og vi setter krav til egen virksomhet:

  • Vi skal kontinuerlig arbeide med å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.
  • Selskapet, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.
  • Våre leverandører og vi skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

  Du kan lese våre retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct) ved å klikke her

  Retningslinjene for etisk handel omfatter også miljøet

  1. Vi skal gjennomføre tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden gjennom å minimalisere utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann, og å minimalisere drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.
  2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.


  Lyspære

  Energi

  • Alle våre maskiner er lavenergi.
  • De fleste av våre maskiner har standby modus som sikrer minimalt med strømforbruk når maskinen ikke er i bruk.
  • Alle våre maskiner sikrer kaldt vann fra første kopp, dette hindrer at man lar vannet renne og sparer naturressursene.
  • Vi benytter oss av bare påfyllbare Co2 beholdere, og ikke engangsbeholdere.

  Det er vannautomater Waterlogic er kjent for over hele verden. Waterlogic er ikke kun et firmanavn, men en merkevare for kvalitet innen vannautomatbransjen. Waterlogics vanndispensere har blitt prøvd, testet, godkjent, merket, forseglet og sertifisert av verdens mest ledende kontrollorganer.

  Waterlogic sertifiseringer

  Les mer om våre sertifiseringer her

  Våre kaffeleverandører

  Kaffen som produseres er gjennom kombinasjon av UTZ-, Rainforest Alliance-, Fairtrade- og sertifisert KRAV- arbeid, garantert å ta hensyn og respekt for mennesker og miljø, samt forbud mot barnearbeid og diskriminering. Les mer om vår kaffe Intermezzo her.

  Kaffeleverandører

  Top