• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Waterlogic - en moderne bedrift som tenker fremtidsrettet

  Waterlogic Norge jobber hele tiden med å forbedre våre produkter, prosedyrer og rutiner for å sikre etisk handel og et miljøvennlig tankesett.

  3 vannmaskiner

  Vi er opptatt av å ta vare på miljøet

  Waterlogic som konsern er svært opptatt av å være miljøvennlig og etisk i vår forretning. Vi produserer alle våre vannmaskiner fra egen fabrikk der vi sørger for at HMS og rettferdige lønninger blir ivaretatt for våre ansatte. Alle våre kaffemaskiner er produsert i Europa under forhold som ivaretar HMS, miljø og rettferdige lønninger. Produktene er 100 % gjenvinnbare og inneholder ikke kjemikaler som kan være skadelig for forbrukerne eller miljøet. Produktene er merket i energiklasse A+ eller bedre.

  Vi skal ta aktiv del i miljøvern gjennom å følge offentlige forskrifter, frivillige avtaler, ved å arbeide etter ønsker fra kundekretsen og ikke minst ved å ta egne initiativ til økt ansvar overfor kunder og egne medarbeidere. Miljøtankegang og miljøhensyn skal integreres som en naturlig del av virksomheten. Waterlogic Norge AS skal velge leverandører av produkter, forbruksmateriale, tjenester og utstyr som medfører en så liten miljøbelastning som mulig. Vi er opptatt av å ta være på miljøet, og hvordan vi kan redusere vårt CO2-fotavtrykk. Vi er medlem av returordningen Elretur, og vi leverer varer og service med el-varebil så langt mulig.

  Avfallshåndtering og avfallsminimering

  Flaskene som benyttes til våre kildevannskjølere går i et pantesystem som sikrer at de blir gjenbrukt så mange ganger som mulig. Alle våre avdelingskontorer benytter seg av kildesortering og defekte kjølere returneres til spesialavfallsstasjon i en fast avtale.

  • Alle våre vannmaskiner og kaffemaskiner er 100 % resirkulerbare
  • All vår emballasje blir resirkulert
  • Alle våre filter er nedbrytbare
  • Vi ivaretar vårt produsentansvar for retur av emballasje til Elretur.

  elretur logo

  www.elretur.no

  Avfallshåndtering og avfallsminimering

  Etisk handel

  Miljøet

  Etisk handel

  Vi setter krav til leverandørkjeden, og vi setter krav til egen virksomhet:

  • Vi skal kontinuerlig arbeide med å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.
  • Selskapet, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.
  • Våre leverandører og vi skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

  Du kan lese våre retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct) ved å klikke her

  Retningslinjene for etisk handel omfatter også miljøet

  1. Vi skal gjennomføre tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden gjennom å minimalisere utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann, og å minimalisere drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.
  2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.


  Lyspære

  Energi

  • Alle våre maskiner er lavenergi (spesielt WL 4C med kun 156 watt)
  • De fleste av våre maskiner har standby modus som sikrer minimalt med strømforbruk når maskinen ikke er i bruk.
  • Alle våre maskiner sikrer kaldt vann fra første kopp, dette hindrer at man lar vannet renne og sparer naturressursene.
  • Vi benytter oss av bare påfyllbare Co2 beholdere, og ikke engangsbeholdere.

  Det er vannautomater Waterlogic er kjent for over hele verden. Waterlogic er ikke kun et firmanavn, men en merkevare for kvalitet innen vannautomatbransjen. Waterlogics vanndispensere har blitt prøvd, testet, godkjent, merket, forseglet og sertifisert av verdens mest ledende kontrollorganer.

  Waterlogic sertifiseringer

  Les mer om våre sertifiseringer her

  Våre kaffeleverandører

  Arvid Nordquist må særlig nevnes, som har de strengeste kravene til etikk og miljø i sin produksjon av kaffen.

  Kaffen som produseres er gjennom kombinasjon av UTZ-, Fairtrade- og sertifisert KRAV- arbeid, garantert å ta hensyn og respekt for mennesker og miljø, samt forbud mot barnearbeid og diskriminering. I tillegg har kaffebrenneriet investert i renseteknologi for å bli miljøsertifisert.

  CO2-utslippene som gjenstår fra brenneriet, kompenseres ved å plante nye trær i de landene hvor kaffen blir dyrket via Plan Vivo prosjektet.

  Arvid Nordquist er sertifisert med ISO22000 som sikrer full sporbarhet bakover i produksjonen av kaffen for å kvalitetssikre kravene som stilles, samt garanterer mattryggheten for forbrukere. I tillegg er de sertifisert med Miljøsertifiseringen ISO 14001. Sertifiseringen inneholder 55 krav som bedriften må gjennomføre for å minske belastningen på miljøet som kaffeprodusent.

  Waterlogic kaffe sertifiseringer

  Kaffeleverandører

  Top