Har du mottatt e-post fra Culligan? Den var fra oss.
Waterlogic Norge AS vil snart bytte navn til Culligan, og vi vil videreføre vår stolte tradisjon under et nytt navn i Norden, men allikevel internasjonalt anerkjent, som ble etablert allerede i 1936.
Rent praktisk betyr dette ingen endring for våre kunder. Alle ansatte i Waterlogic er med videre, og yter den samme gode servicen til våre eksisterende og nye kunder i området.

 • Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Personvernerklæring


  Introduksjon

  Waterlogic respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger.

  Disse Retningslinjer for personvern forteller deg hvilke typer informasjon vi samler inn om deg når du besøker våre nettsteder eller som vi ellers innhenter direkte fra deg eller fra en tredjepart, hvordan vi bruker denne informasjonen, og i hvilke tilfeller vi deler dine opplysninger. Disse Retningslinjer for personvern vil kunne endres fra tid til annen, så vennligst sjekk disse retningslinjene regelmessig.

  Vårt nettsted, våre produkter og tjenester er ikke beregnet for barn og vi vil ikke med vitende samle inn data knyttet til barn.

  Med henblikk på disse Retningslinjer for personvern, skal begrepet “personopplysninger” bety enhver opplysning som identifiserer deg eller som gjør det mulig for deg å bli identifisert når de kombineres med andre opplysninger.

  1. Viktig informasjon og hvem vi er

  Dataansvarlig

  Waterlogic består av ulike juridiske enheter, og detaljer om disse kan du finne her. Disse Retningslinjer for personvern er utstedt på vegne av Waterlogic Group, så når vi nevner "Waterlogic”, "vi", "oss" eller "vår" i disse Retningslinjer for personvern, viser vi til det aktuelle selskapet i Waterlogic Group som er ansvarlig for behandlingen av dine data. Waterlogic Holdings Limited er dataansvarlig og er ansvarlig for dette nettstedet.

  Vi har utnevnt en leder for datapersonvern som er ansvarlig for å ha overoppsyn i spørsmål knyttet til disse Retningslinjer for personvern. Hvis du har noen spørsmål om disse retningslinjene, inkludert eventuelle forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter, vennligst ta kontakt med lederen for datapersonvern ved hjelp av de detaljer som gis nedenfor.

  Kontaktdetaljer

  Fulde navn på juridisk enhed: Waterlogic Norge AS

  Titlen på datasikkerhedsmanager: Marketing Manager Nordic

  E-mailadresse: gdpr@waterlogic.no

  Postadresse: Postboks 14, 1421 Trollåsen, Norway

  Du har rett til når som helst å sende inn en klage til Datatilsynet. Vi vil imidlertid sette pris på muligheten til å ta oss av din sak før du fremmer klagen for dem, så vennligst ta kontakt med oss i første omgang.

  Endringer i Retningslinjene for personvern og din plikt til å informere oss om endringer

  Denne versjonen ble sist oppdatert den 22/05/2018.

  Det er viktig at de personopplysninger vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Vennligst hold oss informert hvis dine personopplysninger endrer seg i løpet av ditt forhold til oss.

  Tredjepartslenker

  Dette nettstedet vil kunne inkludere lenker til tredjeparters nettsteder, innplugginger og applikasjoner. Klikking på disse lenkene eller aktivering av disse forbindelsene vil kunne gjøre det mulig for tredjeparter å samle inn eller dele data om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene og er ikke ansvarlig for deres personvernerklæringer. Når du forlater vårt nettsted, anbefaler vi at du leser retningslinjene for personvern for alle de nettstedene du besøker.

  2. Hvilke data vi samler inn om deg

  I forbindelse med utførelse av vår virksomhet, vil vi kunne samle inn, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert som følger:

  • Identitetsdata inkluderer fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, tittel, fødselsdato.
  • Kontaktdata inkluderer jobbadresse, epostadresse og telefonnumre.
  • Finansielle data inkluderer detaljer om bankkontoer og betalingskort.
  • Transaksjonsdata inkluderer detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss inkludert hvilken type kort som er brukt for en bestemt transaksjon (men ikke noen andre kortdetaljer).
  • Tekniske data og bruksdata iinkluderer informasjon om hvordan du får tilgang til og bruker våre nettsteder, så som din internett-protokoll- (IP-)adresse, dine innloggingsdata, nettlesertype og versjon, tidssoneinnstilling og lokasjon, nettlesers innpluggingstyper og versjoner, operativsystem og plattform og annen teknologi på de enhetene du bruker for å få tilgang til våre nettsteder, de sidene du har besøkt på våre nettsteder og de lenkene du har fulgt på dem.
  • Profildata inkluderer ditt brukernavn og passord, kjøp eller bestillinger foretatt av deg, din jobbtittel, din arbeidsgiver, dine interesser, preferanser, tilbakemelding og svar på rundspørringer.
  • Ansettelsesdata inkluderer din nåværende og tidligere ansettelseserfaring, kvalifikasjoner, ferdigheter, interesser og eventuelle andre opplysninger som er offentliggjort av deg i forhold til en søknad for en rolle i Waterlogic.
  • Markedsførings- og kommunikasjonsdata inkluderer dine preferanser for mottak av markedsføring fra oss og dine kommunikasjonspreferanser.

  Vi vil også samle inn, bruke og dele aggregerte data så som statistiske eller demografiske data for ethvert formål. Aggregerte data vil kunne avledes fra dine personopplysninger men anses ikke som personopplysninger i lovens forstand, da disse dataene ikke direkte eller indirekte avslører din identitet. For eksempel kan vi aggregere dine tekniske data for å beregne hvilken prosentandel av brukerne som går inn på en spesifikk nettstedsfunksjon. Hvis vi imidlertid kombinerer eller kobler sammen aggregerte data med dine personopplysninger slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte data som personopplysninger som vil bli brukt i overensstemmelse med disse Retningslinjer for personvern.

  Vi samler ikke inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer detaljer om rase eller etnisitet, religiøs tro eller livssyn, seksualliv, seksuell orientering, politiske oppfatninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om din helse og genetiske og biometriske data). Heller ikke samler vi inn noen opplysninger om strafferettslige dommer og overtredelser.

  3. Hvordan blir dine personopplysninger samlet inn?

  Vi bruker ulike metoder for å samle inn data fra og om deg inkludert gjennom:

  • Direkte samhandling. Du vil kunne gi oss dine identitets- og kontaktdata personlig, eller ved å fylle ut skjemaer eller ved å korrespondere med oss via post, telefon, epost, sosiale medier eller på annen måte. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:
   • ber om våre produkter eller tjenester;
   • møter en av våre medarbeidere;
   • deltar i et arrangement som vi har organisert;
   • fyller ut et skjema på vårt nettsted hvor du ber oss kontakte deg;
   • abonnerer på våre publikasjoner;
   • ber om at markedsføring blir sendt til deg;
   • deltar i en konkurranse, kampanje eller rundspørring;
   • sender inn en søknad om en rolle i Waterlogic; eller
   • fremsetter en klage eller gi oss noe tilbakemelding.
  • Automatiserte teknologier eller samhandlinger.Når du samhandler med vårt nettsted og våre telefonsentre, vil vi kunne foreta automatisk innsamling av tekniske data om ditt utstyr, dine nettlesingshandlinger og mønstre. Vi samler inn disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler og andre tilsvarende teknologier. Vi vil også kunne motta tekniske data om deg hvis du besøker andre nettsteder som anvender våre informasjonskapsler. Vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsle for mer detaljer.
  • Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi vil kunne motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter som angitt nedenfor:
   • Tekniske data fra følgende parter:
    (a) analyseleverandører;
    (b) annonseringsnettverk; og
    (c) leverandører av søkeopplysninger.
   • Identitets- og kontaktdata fra datameklere eller aggregatorer.
   • Identitets- og kontaktdata fra offentlig tilgjengelige kilder så som Companies House.
   • Ansettelses-, identitets- og kontaktdata fra tredjeparts rekrutteringsbyråer.

  4. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

  Vi vil bare bruke dine personopplysninger når loven tillater oss å gjøre det. Vanligvis vil vi bruke dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

  • Når det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (eller interessene til en tredjepart) og vi har vurdert det slik at dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene.
  • Når vi må rette oss etter en lovbestemt eller forskriftsbestemt forpliktelse.

  I alminnelighet vil vi ikke basere oss på samtykke som rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger. Du har rett til når som helst å avregistrere deg fra å motta markedsføring ved å kontakte oss.

  Hvilke formål vi vil bruke dine personopplysninger til

  Nedenfor har vi i et tabell-format satt opp en beskrivelse av alle de måter vi planlegger å bruke dine personopplysninger, og hvilke av de rettslige grunnlagene vi baserer oss på for å gjøre det. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er når dette passer.

  Merk deg at vi vil kunne behandle dine personopplysninger for mer enn ett rettslig grunnlag avhengig av det spesifikke formål vi skal bruke dine data til. Vennligst kontakt oss hvis du trenger detaljer om det spesifikke rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å behandle dine personopplysninger når mer enn ett grunnlag er angitt i tabellen nedenfor.

  Formål/aktivitet Type data Rettslig grunnlag for å behandle inkludert grunnlag for legitim interesse
  For å styre vår relasjon med deg og din virksomhet som vil inkludere:

  (a) Behandling og levering av bestillinger;

  (b) Forvalte betalinger og gebyrer;

  (c) Innkreve penger som skyldes oss;

  (d) Håndtere dine forespørsler og klager;

  (e) Varsle deg om endringer i våre vilkår eller retningslinjer for personvern;

  (f) Be deg om å legge igjen en omtale eller ta en rundspørring.

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Finansielle

  (d) Transaksjon

  (e) Profil

  (f) Markedsføring og kommunikasjon

  (a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å forvalte våre kunderelasjoner og være i stand til å levere våre produkter og tjenester, for å kreve inn skyldig gjeld)

  (b) Nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse

  For å administrere og beskytte vår virksomhet og dette nettstedet (inkludert feilsøking, dataanalyses, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og drifting av data)

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Tekniske og bruksdata

  (a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å drive vår virksomhet, yte administrative og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre bedrageri, og i forbindelse med virksomhetens omorganisering eller konsernets omstrukturering)

  (b) Nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse

  For å levere relevant nettstedsinnhold og annonser til deg og måle eller forstå effektiviteten av annonser vi forsyner deg med

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Markedsføring og kommunikasjon

  (d) Tekniske og bruksdata

  (e) Profil

  Nødvendig for våre legitime interesser (for å studere hvordan kundene bruker våre produkter/tjenester, for å utvikle dem, skape vekst for vår virksomhet og opplyse vår markedsføringsstrategi)
  For å bruke dataanalyser til å forbedre vårt nettsted, våre produkter/tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og erfaringer (a) Tekniske og bruksdata Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere typer av kunder for våre produkter og tjenester, for å holde vårt nettsted oppdatert og relevant, for å utvikle vår virksomhet og opplyse vår markedsføringsstrategi)
  For å fremme forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Tekniske og bruksdata

  (d) Profil

  Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle våre produkter/tjenester og skape vekst for vår virksomhet)
  For å behandle din søknad om en rolle i Waterlogic

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Ansettelse

  (a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å vurdere din søknad om en rolle i Waterlogic)

  (b) Utførelse av en kontrakt med deg

  (c) Nødvendig for å overholde med en rettslig forpliktelse

  Markedsføring

  Vi bestreber oss på å gi deg valgalternativer angående markedsføring og reklame.

  Vi vil kunne bruke dine tekniske data til å danne en oppfatning om hva vi tro du kan ønske eller ha behov for, eller hva som kan være av interesse for deg. Det er slik vi bestemmer hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevant for deg.

  Du vil motta markedsføringsmeldinger fra oss hvis du har bedt om informasjon fra oss eller kjøpt varer eller tjenester fra oss eller hvis du har gitt oss dine detaljer når du har registrert deg for en konkurranse eller for en kampanje og du i hvert tilfelle ikke har valgt å avmelde deg fra å motta slik markedsføring.

  Avmelding

  Du kan be oss eller tredjeparter stoppe å sende deg markedsføringsmeldinger når som helst ved å følge avmeldingslenkene på hvilken som helst markedsføringsmelding som sendes til deg, eller ved å kontakte oss når som helst.

  Informasjonskapsler

  Vårt nettsted bruker informasjonskapsler og tilsvarende teknologier for å skjelne deg fra andre brukere av vårt nettsted. Dette hjelper oss til å gi deg en god opplevelse når du blar gjennom nettstedet vårt og gir oss muligheten til å forbedre vårt nettsted. Vi vil også kunne bruke slike teknologier til å spore deg i hele internett og vise frem målrettede annonser til deg på tredjeparters nettsteder og plattformer for sosiale medier basert på dine preferanser og sannsynlige interesser.

  Du kan sette opp din nettleser til å avvise alle eller noen informasjonskapsler, eller til å varsle deg når nettsteder setter opp eller får tilgang til informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, vennligst merk deg at enkelte deler av dette nettstedet vil kunne bli utilgjengelig eller ikke vil fungere ordentlig. For mer informasjon om de informasjonskapsler vi bruker, vennligst se www.waterlogic.no/policy-om-bruk-av-cookies/.

  5. Offentliggjøringer av dine personopplysninger

  Det kan være at vi må dele dine personopplysninger med de tredjeparter som angis nedenfor for de formålene som angis i tabellen i punkt 4 ovenfor:

  • Andre selskaper i Waterlogic Group.
  • Våre tredjeparts tjenesteleverandører som utfører funksjoner på våre vegne i forbindelse med driften av vår virksomhet så som IT-tjenesteleverandører og systemadministratorer, tredjeparter som er vert for og styrer data, leverer våre produkter og tjenester, utfører referansesjekk og sjekk av strafferegistre på kandidater på våre vegne osv.
  • Profesjonelle rådgivere inkludert advokater, bankrådgivere, revisorer og de som yter konsulenttjenester, banktjenester, juridisk rådgivning, forsikrings- og regnskapstjenester.
  • Våre tredjeparts annonseringspartnere for å annonsere for produkter til deg på tredjeparters nettsteder som er skreddersydd for å oppfylle dine preferanser og sannsynlige interesser.
  • Våre tredjeparts analysepartnere for å analysere nettstedstrafikk og forstå kundenes behov og trender.
  • Tredjeparter hvis loven krever at vi gjør det, eller hvis vi tror at slik handling er nødvendig for å: (a) oppfylle en anmodning fra regjeringen eller reguleringsmyndigheter; (b) opptre i samsvar med kravene i lov eller rettslig prosess; (c) beskytte eller forsvare våre juridiske rettigheter eller eiendom, våre nettsteder eller kunder.
  • Tredjeparter som vi kan velge å selge eller overføre til, eller slå sammen deler av vår virksomhet eller våre eiendeler. Alternativtvil vi kunne søke å anskaffe andre virksomheter eller slå sammen med dem. Hvis en endring inntreffer for vår virksomhet, så vil de nye brukerne kunne bruke dine personopplysninger på samme måte som angitt i disse Retningslinjer for personvern.

  Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger for sine egne formål og tillater dem kun å behandle dine personopplysninger for spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner.

  6. Internasjonale overføringer

  Dette avsnittet gjelder når du befinner deg i EU.

  Vi vil kunne dele dine personopplysninger innen Waterlogic Group. Dette vil involvere overføring av dine data ut av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

  Våre tredjeparts tjenesteleverandører kan være basert utenfor EØS slik at deres behandling av dine personopplysninger vil involvere en overføring av data ut av EØS.

  Når vi overfører dine personopplysninger ut av EØS, sørger vi for at en tilsvarende grad av beskyttelse gis til dem ved å sikre at minst ett av følgende sikkerhetstiltak blir implementert:

  • Vi vil bare overføre dine personopplysninger til land som av Europakommisjonen anses å gi et adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger. For ytterligere detaljer, se Europakommisjonen: Adekvat beskyttelse for personopplysninger i land utenfor EU.
  • Når vi bruker visse tjenesteleverandører, vil vi kunne bruke spesifikke kontrakter som godkjennes av Europakommisjonen som gir personopplysninger den samme beskyttelse de har i Europa. For mer detaljer, se Europakommisjonen: Modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeland.
  • Når vi bruker leverandører basert i USA, vil vi kunne overføre data til dem hvis de er del av Privacy Shield som krever at de gir tilsvarende beskyttelse til personopplysninger som deles mellom Europa og USA. For mer detaljer, se Europakommisjonen: EU-USA Privacy Shield.
  • Vennligst kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når vi overfører dine personopplysninger ut av EØS.

  7. Datasikkerhet

  Vi har fått på plass hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at dine personopplysninger ved en tilfeldighet blir tap, benyttet eller oppnådd tilgang til på en uautorisert måte, endret eller offentliggjort. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de medarbeidere, agenter, kontraktører og andre tredjeparter som har et forretningsmessig behov for å vite. De vil bare behandle dine personopplysninger på våre instruksjoner og de er underlagt en plikt til konfidensialitet.

  Vi har fått på plass prosedyrer for å håndtere alle mistenkte brudd på personopplysninger og vil varsle deg og en aktuell reguleringsmyndighet om bruddet når vi er rettslig forpliktet til å gjøre det.

  8. Dataoppbevaring

  I hvor lang tid vil dere bruke mine personopplysninger?

  Vi vil bare beholde dine personopplysninger i så lang tid som nødvendig for å oppfylle de formål vi har innsamlet dem for, inkludert for formål som går ut på å tilfredsstille juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav.

  For å fastslå den hensiktsmessige oppbevaringsperioden for personopplysningene, tar vi hensyn til omfanget, arten og sensitiviteten av personopplysningene, den potensielle risiko for skade ved uautorisert bruk eller offentliggjøring av dine personopplysninger, de formålene vi behandler dine personopplysninger for og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene gjennom andre metoder, og de gjeldende rettslige kravene.

  Du kan be om detaljer om oppbevaringsperioder for ulike aspekter av dine personopplysninger ved å kontakte oss..

  Under enkelt omstendigheter kan du be oss slette dine data: se nedenfor for mer informasjon.

  Under enkelte omstendigheter vil vi kunne anonymisere dine personopplysninger (slik at de ikke lenger kan forbindes med deg) for forskning eller statistiske formål, og i så fall kan vi benytte denne informasjonen på ubestemt tid uten ytterligere melding til deg.

  9. Dine juridiske rettigheter

  Når du befinner deg i EU har du rett til å:

  Be om innsyn i dine personopplysninger (vanligvis kjent som den "dataregistrertes innsynsforespørsel"). Dette gjør det mulig for deg å motta en kopi av de personopplysningene vi har om deg og sjekke at vi har lovlig besittelse av dem.

  Kreve rettelse av de personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å få korrigert alle ufullstendige eller unøyaktige data vi har om deg, selv om vi vil måtte verifisere nøyaktigheten av de nye data du gir oss.

  Kreve sletting av dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å be oss slette eller fjerne personopplysninger når det ikke er noen god grunn til at vi skal fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss slette eller fjerne dine personopplysninger når du har lyktes i å utøve din rett til å protestere mot behandling (se nedenfor), når vi kan ha behandlet dine opplysninger ulovlig eller når det kreves at vi sletter dine personopplysninger for å overholde lokal lov. Merk deg imidlertid at vi ikke alltid kan være i stand til å overholde din forespørsel om sletting av spesifikke rettslige grunner som eventuelt vil bli meddelt deg når du fremmer din forespørsel.

  Protestere mot behandlingen av dine personopplysninger når vi baserer oss på en legitim interesse (eller interessene til en tredjepart) og det er noe ved din særlige situasjon som får deg til å ønske å protestere mot behandlingen av denne grunn, da du føler at det påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. Du har også rett til å protestere når vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. I noen tilfeller vil kunne demonstrere at vi har overbevisende legitime grunner til å behandle dine opplysninger som overstyrer dine rettigheter og friheter (annet enn i tilfelle direkte markedsføring).

  Be om restriksjoner i behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å be oss suspender behandlingen av dine personopplysninger under følgende scenarier: (a) hvis du ønsker at vi skal fastslå dataenes nøyaktighet; (b) når vår bruk av dataene er ulovlig men du ikke ønsker å slette dem; (c) når du har behov for at vi beholder dataene selv om vi ikke lenger krever det da du trenger dem for å fastslå, utøve eller forsvare rettslige krav; eller (d) du har protestert mot vår bruke av dine data men vi har behov for å verifisere om vi har overstyrende legitime grunner til å bruke dem.

  Be om overføring av dine personopplysninger til deg eller til en tredjepart. Vi vil gi deg eller en tredjepart du har valgt dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format. Merk deg at denne retten bare gjelder for automatisert informasjon som du opprinnelig har gitt samtykke til at vi kan bruke eller når vi har brukt opplysningene til å utføre en kontrakt med deg.

  Trekke tilbake samtykke når som helst når vi baserer oss på samtykke til å behandle dine personopplysninger. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av eventuell behandling som utføres før du trekker tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, kan det være vi ikke vil være i stand til å levere visse produkter eller tjenester til deg. Vi vil gi deg råd om dette hvis dette er tilfelle på det tidspunkt du trekker tilbake ditt samtykke.

  Hvis du ønsker å utøve noen av de rettighetene som er angitt ovenfor, vennligst kontakt oss.

  Gebyr kreves vanligvis ikke

  Du vil ikke måtte betale noe gebyr for å få innsyn i dine personopplysninger (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi vil imidlertid belaste deg et rimelig gebyr hvis din anmodning er klart ubegrunnet, gjentakende eller overdreven. Alternativt vil vi kunne nekte å rette oss etter din anmodning under disse omstendighetene.

  Hva vi vil kunne ha behov for fra deg

  Vi kan ha behov for å be om spesifikke opplysninger fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte din identitet og sikre din rett til innsyn i dine personopplysninger (eller til å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke offentliggjøres for noen person som ikke har rett til å motta dem. Vi vil også kunne kontakte deg for å be deg om ytterligere opplysninger i forhold til din forespørsel for å få fart på vår respons.

  Tidsgrense for svar

  Vi prøver å besvare alle legitime forespørsler innen en måned. Av og til kan det ta oss lenger tid enn en måned hvis din forespørsel er særlig sammensatt eller du har fremsatt flere forespørsler. I så fall vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

  Top