Filtreringsytelse

Tabellene under viser hva, og henholdsvis hvor mye, filtersystemet fjerner av drikkevannsforurensningene som forekommer hyppigst.

> = mer enn


CW42

Filtreringsytelse

Bakterier

 • E. coli > 99,9999 %
 • Koliforme bakterier > 99,9999 %
 • Shigella > 99,9999 %
 • Tyfus > 99,9999 %
 • Kolera > 99,9999 %
 • Salmonella > 99,9999 %
 • Legionella > 99,9999 %
 • Campylobacter > 99,9999 %
 • Cryptosporider 100 %
 • Giardia 100 %

Klor og trihalometaner

 • Klor 100 %
 • Kloroform > 99,99 %
 • Dichlorobromethane >99,99 %
 • Dibromochloromethane >99,99 %
 • Dichlorodifluoromethane >99,99 %
 • Karbontetraklorid >99,99 %
 • Trichloroetylen >99,99 %
 • Tetrakloretylen >99,99 %
 • Polynukleære aromatiske hydrokarboner >99,99 %

Metaller

 • Arsenikk > 98,3 %
 • Bly > 99,5 %
 • Aluminium > 97,9 %
 • Kobber > 98,4 %
 • Kadmium > 99,5 %
 • Jern > 73,7 %
 • Krom > 99,3 %
 • Kvikksølv > 99,5 %

Sprøyte- og ugressmidler

 • DDT > 99,99 %
 • Simazine > 99,99 %
 • Atrazin > 99,99 %
 • Lindan > 99,99 %
 • Malathion > 99,99 %
 • Dieldrin > 99,5 %

Annet

 • Nitritter > 99,99 %
 • Nitrater > 99,99 %
 • Partikler > 99,99 %
 • Sediment > 99,99 %
 • Alger > 99,99 %
 • CW42®-systemet utgjør en fysisk barriere til alle patogene bakterier. Systemet slutter å slippe gjennom vann før, og uten at, patogene bakterier har mulighet til å komme gjennom.
 • Ved rensing av høyt blyforgiftet vann, inneholdende 100 μg/l bly, blir blyinnholdet garantert under 1 μg/l.
Top