Garantibestemmelser

Vi gir 10 års garanti, forutsatt at filtersystemet registreres, og at intervallene for bytte av filter følges og registreres. Produktene er produsert for å gi rent vann i mange år. Materialene som benyttes er av høy kvalitet.

Systemet skal monteres av autorisert rørlegger. Vennligst les bruks- og monteringsanvisningen nøye. Den følger med i esken. Du kan også klikke her og laste den ned.

Skulle likevel en feil oppstå, gjelder følgende:

  • 10 års garanti på alle deler unntatt filtrene og kraner.
  • Garantiperioden starter fra dato på kjøpskvittering. Kjøpskvittering må fremlegges.

Garanti dekker ikke skade eller funksjonsfeil på rensesystem i følgende tilfeller:

  • Dersom installasjonen ikke er gjort i henhold til monteringsanvisningen, og ikke er utført av autorisert rørlegger.
  • Ved unormal bruk, se bruks- og monteringsanvisning.
  • Skader forårsaket av eksterne forhold, som lyn, brann, flom, transport, lagring, installasjon etc.
  • Hvis det er gjort endringer/modifikasjoner på rensesystemet.
  • Hvis det ikke kan fremvises original, datert kjøpskvittering.
  • Hvis filterbytteintervallene ikke er fulgt, ref. monterings- og vedlikeholdsinstruks.
  • Ved feilmontering av filtrene, altså ikke i henhold til monteringsanvisningen.

Garantibestemmelser

Top