Rent vann 365 dager

Filterkassetter til WU-2, kjøleskap, hjem

Filtrene i vannrensesystemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring av det keramiske filteret allerede er utført tidligere. For å være garantert rent, trygt vann, byttes filtrene etter ca. 4 000 liter (det tilsvarer ca. 12 måneder i normal husholdning).

  • Filterkassett for hjem
  • Filterkassett for kjøleskap
  • Filterkassett WU-2
Filterkassetter til hjem/ kjøleskap (WU-2) image

Teknologien brukes også i profesjonelle sammenhenger, som på sykehus, hos tannlegeklinikker, i feltarbeid og til militære styrker og nødhjelpsarbeid over hele verden.