Rent Vann 365

Filterkassetter til WU-3, WT-200, hytte

Filtrene i vannrensesystemet må byttes når vannmengden gjennom systemet begynner å avta, og rengjøring av det keramiske filteret allerede er utført tidligere. For å være garantert rent, trygt vann, byttes filtrene etter ca. 4 000 liter (det tilsvarer ca. 12 måneder i normal husholdning).

  • Filterkassett for hytte
  • Filterkassett WU-3
  • Filterkassett WT-200
Filterkassetter til hytte (WU-3/WT-200) image

Teknologien brukes også i profesjonelle sammenhenger, som på sykehus, hos tannlegeklinikker, i feltarbeid og til militære styrker og nødhjelpsarbeid over hele verden.